SK (N)
 

Publikácie o viacerých témach

 
 

Sborník zvyšování výkonnosti dopravy na železnici. Třinec 1977

 

Seger, P.: Administrativní služba u čsl.st.drah, přednášky pro železniční odborné školy. Praha, 1921

 

Sopkés, S.: A Villamosság és a Villamos Vontatás. 1909, 9. kniha

 

Sopkéz, S.: A villamosság és a villamos vontatás. Budapešť, 1909, 9. kniha

 

Soulavy, O.: A vasuti Biztositó Berendezések. 15. és 16 Könyv (kniha). Budapest 1909

 

Špeta, J.: Doprava II. Praha 1970

 

Steiner, M.: Vasuti Vontatási Szolgálat. 1910, 35.-36. kniha

 

Steiner, M.: Vasuti vontatási szolgálat. Budapešť, 1910, 35.-36.kniha

 

Súčasné problémy v prevádzke a údržbe koľajových vozidiel. Bojničky 18.-19.11.1981

 

Švec, M.- Wagner, F.: Prevádzka a ekonomika dopravy III. Uč.text pre 3. roč. SPŠ, Praha 1973

 

Symposium, příměstská železniční doprava. Praha, 1974, I.díl

 

Szabolcsy, A.: A közlekedés Torténete. 23. és 24. Könyv (kniha). Budapest 1910, 1.vyd.

 

Szarvassy, G.: Kozlekedési szakkonyvtár a vasuti statisztika alapelmei. 1909, 14.kniha

 

Szekula, G.: A vasuti dijszabások és a tarifapolitika alapelemei. Budapešť, 1909, 10. kniha

 

Szigéti, J.: A vasuti alkalmazottak elméleti és gyakorlati kiképzése. Budapešť, 1910, 34. kniha

 

Tobolková, A.: Sovětské železnice. 1975

 

Tobolková, A.: Sovětské železnice. Praha 1975

 

Über das Verkehrsmittel der Zukunft.

 

Věda a technika v železniční dopravě. VÚD Praha, 1990

 

Výskum, vývoj, plánovanie a výstavba železníc na Slovensku. Zborník prednášok, 6.- 7.10.1999

 

Vysoké rychlosti v železniční dopravě. Gottwaldov, 1969

 

Vysokorýchlostné trate venované modernizácii žel.tratí, IX. medzinárodná konferencia. Žilina, 10.11.1998, ZBORNÍK

 

Vysokorýchlostné trate venované modernizácii žel.tratí, VIII. medzinárodná konferencia. Žilina, 11.11.1997, ZBORNÍK

 

Vysokorýchlostné trate venované modernizácii žel.tratí, X. medzinárodná konferencia. Žilina, 07.10.1999, ZBORNÍK

 

Výzkumný ústav železniční, Praha 1980

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky