SK (N)
 

Publikácie o viacerých témach

 
 

43. medzinárodní kongres Helsinky 1979, Sborník referátů,1981, svazek 2

 

5. Fórum koľajovej dopravy. Zborník príspevkov + pozvánka. Konferencia s medzinárodnou účasťou 10.-11.3.2009 v Bratislave

 

Barthos, A.: A magyar vasuti jog foglalata. Budapešť, ,1909, 6. kniha

 

Bényei, Z.- Lukács, L.: A Vasuti Pályaudvarok. 1910, 33. kniha

 

Bényei, Z.- Lukács, L.: A vasuti pályaudvarok. Budapešť, 1910, 33. kniha

 

Budúcnosť vysokorýchlostnej dopravy na Slovensku v európskom kontexte. Konferencia so zahraničnou účasťou. Stará Lesná, Vysoké Tatry, 9. - 11.10.1997. VÚD Žilina. Zborník

 

Fiala, C.- Hlásny, L.: Technický průvodce. 1948, I. Doprava železniční, II. Zabezpečování vlakové dopravy na železnicích

 

Fiala, C.- Kugler, J.- Hlásný, L.- Bílek, J.: Technický průvodce I.- Doprava železniční, II.-Zabezpečování vlak. dopr. na železnicích. Praha, 1948, zv.10, II.vyd.

 

Folprecht, J.: Doprava II. zaměření pro dopravu a přepravu. (schvál.MŠ ČSR 31.10.1984, č.j. 28283/84-220 jako uč.text pre 2.roč.SOU, doprava + vozidlá - oznamovacia a zabezpečovacia technika + preprava)

 

Frank, O.: Jelzési Berendezések a Vasutaknál, 1909, 7.kniha

 

Frank, O.: Jelzési berendezések a vasutaknál. Budapešť, 1909, 7. kniha

 

Gorok, S.: A vasutak épitése. Budapešť, 1910, 31.- 32.kniha

 

Hollós, J.: Távirda és távbeszelo a vasutaknál. Budapešť, 1910, 20.- 21. kniha

 

Horn, A.: ÖBB Handbuch. 1991

 

Hurdes, Vl.: Organizace a ekonomika železniční dopravy. Uč. text pro III.roč. žel. škol, Praha 1960

 

Janů, J.: Technické kreslenie v železničnej doprave. Praha, II. vyd. 1987, (+ 3 príl.)

 

Kiss, J.: Jóleti intezmények a vasutaknál. Budapešť, 1909, 13. kniha

 

Kronberger, L.- Liska, J.- Martínek, J.: Základy železniční dopravy. Praha, 1961, III.díl, učebnice pro 3.roč. učebního oboru "železničář" (stavba a údržba železničného zvršku + vlaková doprava)

 

Lenár, G.: A Pálházi Állami Erdei Vasút. august 1995

 

Liblická konference - 1. 1955, Sborník pro vědecké řešení dopravních otázek

 

Liblická konference - 1. 1955, Sborník pro vědecké řešení dopravních otázek

 

Maurer, V.: Kozlekedési szakkonyvtár a vasutak pénzugyei. Budapešť, 1910, 25.-26. kniha

 

Méhely, K.: A vasut és az ipar. Budapešť, 1910, 27. kniha

 

Michl, J.: Výhledové řešení předměstské dopravy se zřetelem k využití pantografových motorových jednotek řady EM 475.1. Praha, 1963

 

Modernizácia železničných tratí, XI. medzinárodná konferencia. Žilina, 06.-07.11, 2001, ZBORNÍK

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky