SK (N)
 

Zdvojkoľajnenia - Trať družby

 
 Skup. robotníkov v pracovnom, v civile i v kroji pri ručných prácach v hlinitom záreze. Prac. drážka s plech. huntíkmi. Text: Trať Družby. Foto: Kľučka, cca 1950, 173 x 125

Skup. robotníkov v pracovnom, v civile i v kroji pri ručných prácach v hlinitom záreze. Prac. drážka s plech. huntíkmi. Text: Trať Družby. Foto: Kľučka, cca 1950, 173 x 125

Skup. robotníkov v pracovnom, v civile i v kroji pri ručných prácach v hlinitom záreze. Prac. drážka s plech. huntík

 Skup. vojakov pri ruč. zrovn. terénu vedľa jednokoľ. trate a prenášaní mater. cez trať. Text: Stavba Trate Družby, vojaci ČSA pomáhajú budovať naše trate. Foto: ČSD, cca 1950. 170 x 125

Skup. vojakov pri ruč. zrovn. terénu vedľa jednokoľ. trate a prenášaní mater. cez trať. Text: Stavba Trate Družby, vojaci ČSA pomáhajú budovať naše trate. Foto: ČSD, cca 1950. 170 x 125

Skup. vojakov pri ruč. zrovn. terénu vedľa jednokoľ. trate a prenášaní mater. cez trať. Text: Stavba Trate Družby,

 Skupina ľudí v pracovnom v tvare s nástrojmi pod bránou s nápisom Trať Družby so SSSR I. tábor, znakom ČSM a hviezdou s kosákom a kladivom. Anon., cca 1950. 175x125

Skupina ľudí v pracovnom v tvare s nástrojmi pod bránou s nápisom Trať Družby so SSSR I. tábor, znakom ČSM a hviezdou s kosákom a kladivom. Anon., cca 1950. 175x125

Skupina ľudí v pracovnom v tvare s nástrojmi pod bránou s nápisom Trať Družby so SSSR I. tábor, znakom ČSM a hviezd

 Skupina mužov a žien pri ručnej úprave štrk lôžka v v novej koľaji. Miesto, ako na obr. 7165. Text: Trať Družby. Foto: Kľučka, cca 1950. 117 x 82

Skupina mužov a žien pri ručnej úprave štrk lôžka v v novej koľaji. Miesto, ako na obr. 7165. Text: Trať Družby. Foto: Kľučka, cca 1950. 117 x 82

Skupina mužov a žien pri ručnej úprave štrk lôžka v v novej koľaji. Miesto, ako na obr. 7165. Text: Trať Družby. F

 Skupina mužov i žien pri ručnej úprave štrk. lôžka v novej koľaji. Vľavo stará prevádzk. koľaj, PZZ Trojlístok, vzadu hory. Text: Trať Družby. Foto: Kľučka, cca 1950. 167 x 120

Skupina mužov i žien pri ručnej úprave štrk. lôžka v novej koľaji. Vľavo stará prevádzk. koľaj, PZZ Trojlístok, vzadu hory. Text: Trať Družby. Foto: Kľučka, cca 1950. 167 x 120

Skupina mužov i žien pri ručnej úprave štrk. lôžka v novej koľaji. Vľavo stará prevádzk. koľaj, PZZ Trojlístok,

 Skupina mužov i žien pri ručnej úprave štrk. lôžka v novej koľaji. Vľavo stará prevádzk. koľaj, PZZ Trojlístok, vzadu hory. Text: Trať Družby. Foto: Kľučka, cca 1950. 173 x 122

Skupina mužov i žien pri ručnej úprave štrk. lôžka v novej koľaji. Vľavo stará prevádzk. koľaj, PZZ Trojlístok, vzadu hory. Text: Trať Družby. Foto: Kľučka, cca 1950. 173 x 122

Skupina mužov i žien pri ručnej úprave štrk. lôžka v novej koľaji. Vľavo stará prevádzk. koľaj, PZZ Trojlístok,

 Skupina mužov i žien v prac. pri zrovnávaní terénu pri normálnerozch. trati v horskej kraj. V popr. stojan drôtovodu. Text: Trať Družby. Foto: ČSD, cca 1950. 168 x 124

Skupina mužov i žien v prac. pri zrovnávaní terénu pri normálnerozch. trati v horskej kraj. V popr. stojan drôtovodu. Text: Trať Družby. Foto: ČSD, cca 1950. 168 x 124

Skupina mužov i žien v prac. pri zrovnávaní terénu pri normálnerozch. trati v horskej kraj. V popr. stojan drôtovodu.

 Skupina robot. pri podbíjaní koľaje a výhybky v dvojkoľ. trati. Vľavo prevádzkovaná jednokoľaj. trať s dvojram. návestidlom, vzadu hory. Text: Trať Družby. Anon., cca 1950. 128 x 85

Skupina robot. pri podbíjaní koľaje a výhybky v dvojkoľ. trati. Vľavo prevádzkovaná jednokoľaj. trať s dvojram. návestidlom, vzadu hory. Text: Trať Družby. Anon., cca 1950. 128 x 85

Skupina robot. pri podbíjaní koľaje a výhybky v dvojkoľ. trati. Vľavo prevádzkovaná jednokoľaj. trať s dvojram. n

 Skupina robot. pri podbíjaní koľaje a výhybky v dvojkoľ. trati. Vľavo prevádzkovaná jednokoľaj. trať s dvojram. návestidlom, vzadu hory. Text: Trať Družby. Anon., cca 1950. 142 x 110

Skupina robot. pri podbíjaní koľaje a výhybky v dvojkoľ. trati. Vľavo prevádzkovaná jednokoľaj. trať s dvojram. návestidlom, vzadu hory. Text: Trať Družby. Anon., cca 1950. 142 x 110

Skupina robot. pri podbíjaní koľaje a výhybky v dvojkoľ. trati. Vľavo prevádzkovaná jednokoľaj. trať s dvojram. n

 Skupina robotníkov (niektorí so železn. čiapkou) pri zatĺkaní klincov do podvalov. Montážna rozchodka, v pozadí obyt. dom. Text: Práce na Trati Družby. Anon., cca 1950. 110 x 85

Skupina robotníkov (niektorí so železn. čiapkou) pri zatĺkaní klincov do podvalov. Montážna rozchodka, v pozadí obyt. dom. Text: Práce na Trati Družby. Anon., cca 1950. 110 x 85

Skupina robotníkov (niektorí so železn. čiapkou) pri zatĺkaní klincov do podvalov. Montážna rozchodka, v pozadí oby

 Skupina robotníkov (niektorí so železn. čiapkou) pri zemných prácach ruč. náradím v horskej krajine. V pozadí obyt. dom. Text: Trať Družby, cca 1950. 170 x 125

Skupina robotníkov (niektorí so železn. čiapkou) pri zemných prácach ruč. náradím v horskej krajine. V pozadí obyt. dom. Text: Trať Družby, cca 1950. 170 x 125

Skupina robotníkov (niektorí so železn. čiapkou) pri zemných prácach ruč. náradím v horskej krajine. V pozadí obyt

 Skupina robotníkov pri premiestňovaní zeminy lopatami. V pozadí zrejme prac. drážka a dielen. budova. Text: Trať Družby. Anon., cca 1950. 170 x 120

Skupina robotníkov pri premiestňovaní zeminy lopatami. V pozadí zrejme prac. drážka a dielen. budova. Text: Trať Družby. Anon., cca 1950. 170 x 120

Skupina robotníkov pri premiestňovaní zeminy lopatami. V pozadí zrejme prac. drážka a dielen. budova. Text: Trať Dru

 Skupina robotníkov pri ručnom presúvaní koľaj. poľa. Na novej trati prac. vlak, na konci vozeň Sav, ďaleko vpredu p. rušeň. Na vedľ. koľaji nákl. vozne. Pri starej trati tabuľa K. Vedenie VVN. Text: Trať Družby. Anon. cca 1955. 172 x 120

Skupina robotníkov pri ručnom presúvaní koľaj. poľa. Na novej trati prac. vlak, na konci vozeň Sav, ďaleko vpredu p. rušeň. Na vedľ. koľaji nákl. vozne. Pri starej trati tabuľa K. Vedenie VVN. Text: Trať Družby. Anon. cca 1955. 172 x 120

Skupina robotníkov pri ručnom presúvaní koľaj. poľa. Na novej trati prac. vlak, na konci vozeň Sav, ďaleko vpredu p.

 Skupina robotníkov pri ručných zemných prácach v hlimitom záreze, prac. drážka s plech. huntíkmi, pojazdný kompresor a pneu. vŕtačka. Text: Stavba Trate Družby, pracovné brigády železničiarov. Foto: Kľučka, cca 1950. 172 x 122

Skupina robotníkov pri ručných zemných prácach v hlimitom záreze, prac. drážka s plech. huntíkmi, pojazdný kompresor a pneu. vŕtačka. Text: Stavba Trate Družby, pracovné brigády železničiarov. Foto: Kľučka, cca 1950. 172 x 122

Skupina robotníkov pri ručných zemných prácach v hlimitom záreze, prac. drážka s plech. huntíkmi, pojazdný kompres

 Skupina robotníkov pri ručných zemných prácach v hlinitom záreze. Pracovná drážka, plech. huntíky. Text: Trať Družby. Foto: ČSD, cca 1950. 125 x 82

Skupina robotníkov pri ručných zemných prácach v hlinitom záreze. Pracovná drážka, plech. huntíky. Text: Trať Družby. Foto: ČSD, cca 1950. 125 x 82

Skupina robotníkov pri ručných zemných prácach v hlinitom záreze. Pracovná drážka, plech. huntíky. Text: Trať Dru

 Skupina robotníkov pri vykladaní veľkých kameňov z plechových huntíkov. Text: Trať Družby. Foto: ČSD, cca 1950. 169 x 122

Skupina robotníkov pri vykladaní veľkých kameňov z plechových huntíkov. Text: Trať Družby. Foto: ČSD, cca 1950. 169 x 122

Skupina robotníkov pri vykladaní veľkých kameňov z plechových huntíkov. Text: Trať Družby. Foto: ČSD, cca 1950. 16

 Skupina robotníkov v prac. i súčiastkach kroja pri práci v skalnom záreze. Prac. drážka, vpredu motor. rušník a pech. huntíky. Text: Trať Družby. Anon., cca 1950. 170 x 120

Skupina robotníkov v prac. i súčiastkach kroja pri práci v skalnom záreze. Prac. drážka, vpredu motor. rušník a pech. huntíky. Text: Trať Družby. Anon., cca 1950. 170 x 120

Skupina robotníkov v prac. i súčiastkach kroja pri práci v skalnom záreze. Prac. drážka, vpredu motor. rušník a pec

 Štyria vŕtači pri navŕtavaní skaly v skalnej stene pneumat. vŕtačkami. Text: Vŕtači na Skládanej Skale, Trať Družby. Anon., cca 1950. 127 x 82

Štyria vŕtači pri navŕtavaní skaly v skalnej stene pneumat. vŕtačkami. Text: Vŕtači na Skládanej Skale, Trať Družby. Anon., cca 1950. 127 x 82

Štyria vŕtači pri navŕtavaní skaly v skalnej stene pneumat. vŕtačkami. Text: Vŕtači na Skládanej Skale, Trať Dru

 Tri dievčatá pri premiestňovaní zeminy lopatami pri päte násypu. Za nimi vodný kanál. Text: Trať Družby. Anon., cca 1950. 170 x 123

Tri dievčatá pri premiestňovaní zeminy lopatami pri päte násypu. Za nimi vodný kanál. Text: Trať Družby. Anon., cca 1950. 170 x 123

Tri dievčatá pri premiestňovaní zeminy lopatami pri päte násypu. Za nimi vodný kanál. Text: Trať Družby. Anon., cc

 Ženy pri úprave štrk. lôžka pri koľajnici. Detail. Text: Trať Družby. Foto: Kľučka, cca 1950. 113 x 83

Ženy pri úprave štrk. lôžka pri koľajnici. Detail. Text: Trať Družby. Foto: Kľučka, cca 1950. 113 x 83

Ženy pri úprave štrk. lôžka pri koľajnici. Detail. Text: Trať Družby. Foto: Kľučka, cca 1950. 113 x 83

12

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky