SK (N)
 

Katalógy

 

Trojrozmerné predmety

Trojrozmerné zbierkové predmety so stručným popisom a fotografiami

 
 

Knižnica

Zoznam kníh z knižnice Múzejno-dokumentačného centra ŽSR VVÚŽ rozdelená do jednotlivých tematických okruhov. Každá kniha má svoje evidenčné číslo, pod ktorým ju možno nájsť v knižnici MDC.

 
 

Elektronická knižnica

Vybrané knihy z knižnice Múzejno-dokumentačného centra ŽSR VVÚŽ v digitálnej podobe.

 
 

Archívny fond

Archívne materiály z fondu Múzejno-dokumentačného centra ŽSR-VVÚŽ a Archívu ŽSR.

 
 

Fotografie

Fotoarchív Múzejno-dokumentačného centra ŽSR VVÚŽ rozdelená do jednotlivých tematických okruhov. Každá fotografia má okrem svojej digitálnej podoby a popisu aj evidenčné číslo, po ktorým možno nájť pôvodnú fotografiu v archíve MDC.

 
 

Videoarchív

Pôvodné inštruktážne železničné filmy a filmy so železničnou tematikou zo zbierok Múzejno-dokumentačného centra ŽSR VVÚŽ

 
 

Elektronický videoarchív

Prvotne zdigitalizované videá zo zbierok Múzejno-dokumentačného centra ŽSR VVÚŽ.

 
 

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky