SK (N)
 

Rekonštrukcia parného rušňa 555.3008

 

Roku 1999 sa členovia bratislavského Klubu priateľov histórie železničnej dopravy rozhodli, že po úspešnom sprevádzkovaní parného rušňa 331.037 sa podujmú na sprevádzkovanie ďalšieho, výkonnejšieho stroja. Voľba padla na rad 555.3. Hlavným dôvodom tohto výberu bolo jeho mazutové vykurovanie, ktoré ponúka možnosť zaobísť sa bez požiarnych vlakov, nezmyselne predražujúcich prevádzku parných nostalgických vlakov na Slovensku. Po dôkladnej prehliadke bol pre tento účel vybraný prvý z dvoch zachovaných rušňov 555.3008 a 555.3254. Práce sa roku 1999 začali demontážou šamotovej výmurovky z pece a plechového obalu kotla. Nato bola úspešne vykonaná orientačná tlaková skúška, pri ktorej bol bez problémov dosiahnutý tlak 21 bar. Ďalšie práce sa potom sústredili na pojazd rušňa, ktorý bol v pomerne biednom stave. Roku 2000 bol po väčšom úsilí rozložený skorodovaný parný stroj, demontované spojnice a armatúra rušňa. Etapa demontáží bola roku 2001 zavŕšená vyviazaním a opieskovaním rámu. Práce pokračovali odstraňovaním zistených závad - najmä opravou klzníc dvojkolesí, prepúzdrením vahadiel a závesov pružníc, revíziou pružníc, osústružením a defektoskopickou kontrolou dvojkolesí a výrobou nového čapu vedenia podvozka Krauss-Helmholtz. Roku 2003 sa podarilo tieto práce ukončiť záväzom nafarbeného rámu na dvojkolesia. Pozornosť klubu sa potom sústredila na opravu tendra a parného stroja. Až do súčasnosti sa podaril uskutočniť výväz tendra a úplné rozloženie jeho podvozkov, defektoskpickú kontrolu a presústruženie jeho dvojkolesí (pričom bolo potrebné jedno dvojkolesie pre defektoskopické závady vymeniť), demontáž a vyčistenie olejovej nádrže, opieskovanie vodojemu rušňa a výmena skorodovaných častí, vypálenie celej tornej skrine zadného podvozka, ktorá musí byť vzhľadom na rozsiahle poškodenia vyrobená úplne nová. Zvlášť rozsiahla bola oprava parného stroja, na ktorom bolo potrebné vyrobiť prakticky nové posúvače, zalisovať nové vložky posúvačových komôr a poradiť si s riešením pomerne hlbokých koróznych výhlodkov na vŕtaní parného valca. Vďaka sponzorskej pomoci Ing. Hauswalda sa podarilo získať viacero chýbajúcich dielov. Oprava spodku rušňa bola roku 2006 dokončená a klub zameral svoju pozornosť na ukončenie opravy a záväz tendra. Prakticky všetky práce boli vykonané silami a s významnou finančnou spoluúčasťou klubu. Dňa 26.1.2007 bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi Klubom priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ a ŽSR. Na jeseň 2008 bola ukončená oprava tendra, naďalej sa pracuje na oprave kotla, jeho armatúry a oplášťovaní. Dňa 9.4.2009 bol kotol uložený do rámu rušňa a následne prebehla oprava uchytenia dymnice. Na jeseň roku 2009 bol kotol opäť vyviazaný z rámu a do rámu bol osadený popolník, následne bol kotol definitívne pripevnený k rámu. K 23.6.2010 bolo na dymnicu pripevnené čelo s dymničnými dvierkami, postupne bola dopĺňaná armatúra kotla, pokročilo aj oplechovanie stanovišťa rušňovodiča, dokončené bolo zapojenie malého horáku, sprevádzkované bolo servo rozvodu a pod.
Opravený rušeň bol po absolvovaní funkčných skúšok a vykonaní technicko-bezpečnostnej skúšky dňa 30.10.2011odovzdaný do prevádzky.

Fotogaléria


  

25.11.2010 20:56 | Múzejno-dokumentačné centrum | Re: Rekonštrukcia parného rušňa 555.3008
Práce na rušni v podstate finišujú. Prvé skúšobné jazdy by sa mali uskutočniť pravdepodobne až na budúci rok, keď už bude prívetivejšie počasie.

13.11.2010 19:18 | rtof | Re: Rekonštrukcia parného rušňa 555.3008
Dobrý den, Chtěl bych se zeptat, jak pokračuje oprava? A jsou známy už nějaké přibližné termíny zkušebních jízd? Samozřejmě přeji všem hodně úspěchů při opravě a následně mnoho šťastných kilometrů...

27.08.2010 12:31 | rusen754 | Rekonštrukcia parného rušňa 555.3008
Dobre že ste ho opravili. Len tak dalej...

 

VyhľadávaniePrezentáciaReštaurovanieSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky