SK (N)
 

Články

 

Aj vodárenské parné kotly slúžili železničiarom

V dnešnom pokračovaní článkov z histórie dopravy by sme chceli svojim spôsobom nadviazať na júlové číslo Žsemaforu a priblížiť čitateľom ďalšie zo zariadení rušňového vodného hospodárstva - vodárenské parné kotle...

 
príspevkov: 0  |  13.11.2009  |  Ing. Michal Tunega
 

Pred 130 rokmi bol na Slovensku vyrobený prvý parný rušeň

Literatúra, zaoberajúca sa históriou stavby rušňov na území bývalého Československa po dlhý čas považovala za prvý na tomto území postavený exemplár stroj 197.82 Rakúskych štátnych železníc, ktorý opustil brány První českomoravské strojírny v Praze-Libni v apríli roku 1900. Až roku 1984 vyšlo pri archívnom bádaní najavo, že pravda vyzerá úplne inak...

 
príspevkov: 1  |  07.10.2009  |  Ing. Jiří Kubáček, CSc.
 

Traťová mechanizácia uľahčila železničiarom prácu

Kvalitná železničná dopravná cesta je základným predpokladom bezpečnej a spoľahlivej železničnej prevádzky. S rastúcim počtom vlakov, so zvyšovaním ich hmotnosti a rýchlosti sa postupne stupňovali aj nároky na údržbu koľajového zvršku a spodku...

 
príspevkov: 0  |  30.07.2009  |  Ing. Michal Tunega
 

Vodné žeriavy v zbierkach Múzejno-dokumentačného centra

Parné rušne potrebovali pre svoju prevádzku pomerne veľké množstvá vody, uhlia a mastív. Zásoba mastiva a uhlia z depa zvyčajne postačila na celý výkon. Horšie to bolo s vodou, ktorej sa spotrebovávalo oveľa viac a ktorú bolo preto potrebné dopĺňať nielen v depách, ale aj v nácestných staniciach...

 
príspevkov: 0  |  10.07.2009  |  Ing. Jiří Kubáček, CSc., Ing. Michal Tunega
 

Zásady zbierkotvorby v oblasti trojrozmerných zbierkových predmetov MDC

 
príspevkov: 0  |  02.03.2009
 

Hodnotenie súčasnej situácie v železničnom múzejníctve na Slovensku počas roku 2008

Súčasná situácia v slovenskom železničnom múzejníctve na tzv. normálnom rozchode bola za posledné obdobie ovplyvnená najmä organizovaním a následným uskutočňovaním podujatí pri príležitosti 160 rokov železníc na Slovensku. V súvislosti s týmto výročím bolo sprevádzkovaných viacero vozidiel a oprava ďalších bola rozbehnutá.

 
príspevkov: 0  |  19.01.2009
 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky