SK (N)
 

Články

 

Stručný vývoj železničnej techniky na Slovensku - stavba a údržba železničných tratí

Vývoj koľajovej dopravnej cesty sa začal dlho predtým, než vstúpil na scénu parný stroj. Jej prvou podobou boli jednoduché drevené trámy v nemeckých a tirolských rudných baniach v 16. storočí...

 
príspevkov: 1  |  23.01.2009  |  Ing. Jiří Kubáček, CSc.
 

Stručný vývoj železničnej techniky na Slovensku - železničná oznamovacia technika

Bez spojenia niet velenia. To platí nielen na vojne, ale i na železnici. Veľmi dobre si ho uvedomovali už prví stavitelia železníc, ktorí tejto téme venovali o to väčšiu pozornosť, o čo obmedzenejšími technickými možnosťami disponovali...

 
príspevkov: 0  |  22.01.2009  |  Ing. Jiří Kubáček, CSc.
 

Stručný vývoj železničnej techniky na Slovensku - železničná zabezpečovacia technika

V minulom dieli nášho seriálu sme si vysvetlili, ako je rušňovodič vlaku závislý na správnych informáciách o stave dopravnej cesty a akými technickými prostriedkami sú mu tieto informácie poskytované...

 
príspevkov: 0  |  21.01.2009  |  Ing. Jiří Kubáček, CSc.
 

Stručný vývoj železničnej techniky na Slovensku - železničná návestná technika

Jedným z charakteristických znakov železničnej dopravy je skutočnosť, že rušňovodič obvykle nemôže ovplyvniť smer jazdy vlaku a ani ho zastaviť na vzdialenosť vlastného rozhľadu. Pri rozhodovaní o riadení rýchlosti vlaku bol preto od začiatku odkázaný na informácie, odovzdávané mu „pozemným“, t. j. staničným a traťovým personálom...

 
príspevkov: 0  |  20.01.2009  |  Ing. Jiří Kubáček, CSc.
 

Stručný vývoj železničnej techniky na Slovensku - vozebné zabezpečenie prevádzky rušňov nezávislej trakcie

Na rozdiel od elektrických rušňov si rušne nezávislej trakcie vozia zásobu prevádzkových hmôt so sebou. Pre zabezpečenie čo najefektívnejšieho využitia železničných hnacích vozidiel musí byť náležite postarané o rýchle doplnenie týchto hmôt – tým kapacitnejšie a rýchlejšie, čím viac sa ich spotrebuje...

 
príspevkov: 0  |  19.01.2009  |  Ing. Jiří Kubáček, CSc.
 

Stručný vývoj železničnej techniky na Slovensku - nákladné vozne

Nákladná doprava bola od počiatku železníc najvýznamnejším zdrojom príjmov železníc. Základným výrobným prostriedkom tohto segmentu práce železnice je nákladný vozeň. Zamerajme sa preto teraz na vývoj jeho konštrukcie.

 
príspevkov: 0  |  31.12.2008  |  Ing. Jiří Kubáček, CSc.
 

Stručný vývoj železničnej techniky na Slovensku - osobné vozne

Až do druhej polovice 40. rokov 19. storočia, kedy bola na území dnešného Slovenska postavená prvá parostrojná železnica, prešla konštrukcia osobných vozňov pomerne významným vývojom od dostavníku k samostatnému vozidlovému druhu...

 
príspevkov: 0  |  30.12.2008  |  Ing. Jiří Kubáček, CSc.
 

Stručný vývoj železničnej techniky na Slovensku - motorové vozne a rušne

Vynález spaľovacieho motora viedol na začiatku 20. storočia k pomerne dynamickému rozvoju nových dopravných odvetví, najmä cestnej a leteckej dopravy. Tie začali už krátko po I. svetovej vojne viditeľne ohrozovať dovtedy neotrasiteľnú pozíciu železničnej dopravy. Je preto len samozrejmé, že tá sa pod tlakom okolností začala tiež pokúšať „ochočiť si“ novú pohonnú jednotku...

 
príspevkov: 0  |  29.12.2008  |  Ing. Jiří Kubáček, CSc.
 

Stručný vývoj železničnej techniky na Slovensku - elektrické rušne

Hoci pokusy využiť elektrickú energiu pre pohon železničného vozidla sa objavovali už od 40. rokov 19. storočia, boli neúspešné dovtedy, kým sa konštruktéri nedokázali odpútať od myšlienky používať ako zdroj energie veľmi ťažký galvanický článok s veľmi malou kapacitou a umiestňovať ho priamo na vozidle...

 
príspevkov: 0  |  28.12.2008  |  Ing. Jiří Kubáček, CSc.
 

Stručný vývoj železničnej techniky na Slovensku - parné rušne

Tretie pokračovanie seriálu z histórie železníc na Slovensku venujeme parnému rušňu, ako azda najreprezentatívnejšiemu symbolu železnice od jej vzniku až do poslednej štvrtiny 20. storočia.

 
príspevkov: 0  |  27.12.2008  |  Ing. Jiří Kubáček, CSc.
 
12

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky