SK (N)
 

Skupina robotníkov s lopatami na prac. drážke. Text: Pracovné brigády pracujú na novej trati 1. mája Selce - Nograd Szakal. Foto: Kľučka, cca 1955. 127 x 123

 

Evidenčné číslo: 7123

Skupina robotníkov s lopatami na prac. drážke. Text: Pracovné brigády pracujú na novej trati 1. mája Selce - Nograd Szakal. Foto: Kľučka, cca 1955. 127 x 123


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky