SK (N)
 

R KKStB, r. v. cca 1892 (5-71439), len pojazd

 

Pojazd nádržkového vozňa R kkStB (r. v. 1892 alebo 1898, výrobca Brno-Královo Pole, výrobné číslo 1322) je trojnápravový vozňový pojazd skonštruovaný z navzájom znitovaných oceľových valcovaných profilov. Rám vozňa spočíva prostredníctvom listových pružníc a dvojdielnych klzných ložísk na nápravách s obručovými kolesami a valcovanými kotúčmi. Tiahlo vozňa je priebežné. Nárazníky sú štvorpätkové tyčové. Vozňový pojazd je vystrojený ručnou brzdou ovládanou z plošiny. Pôvodne bola na predmetnom vozňovom spodku umiestnená prostredníctvom znitovaných plechových sediel a štyroch plechových opaskov nitovaná nádrž. Na mieste dnešnej brzdárskej plošiny bola pôvodne umiestnená drevená brzdárska búdka. Vozne tohto druhu boli stavané pravdepodobne vo väčších počtoch koncom 19. a začiatkom 20. stor. Na ráme predmetného vozňového pojazdu je vyrazené „ČSD 5-71439“ (pravdepodobne označenie vozňa po roku 1949). Doslúžil ako pomocný vozeň v podniku Bratislavské elektrotechnické závody Bratislava Rača pod číslom VV 44-76 463 BEZ. Vozeň je umiestnený v depozitári MDC Bratislava východ.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky