SK (N)
 

Vozeň nádržk. na sypké hm., r. v. cca 1943 (Rj 564205)

 

Predmetný nádržkový dvojnápravový vozeň (r. v. pravdepodobne 1943, výrobca a výrobné číslo neznáme) je špeciálny nákladný vozeň určený na dopravu voľne ložených práškových substrátov v dvoch nádobách po 1000 l s celkovým objemom 120 hl. Ložná hmotnosť vozňa je cca 15 t. Jeho pojazd je skonštruovaný z navzájom znitovaných oceľových valcovaných profilov. Rám vozňa spočíva prostredníctvom listových pružníc a jednodielnych klzných ložísk, vedených lisovanými rázsochami, na nápravách s obručovými kolesami a valcovanými kotúčmi. Tiahlo vozňa je nepriebežné. Nárazníky sú rúrové s kruhovým tvarom tanierov. Nadstavbu vozňa tvoria dva zvarované zásobníky na práškové hmoty, priskrutkované na rám vozňa. Armatúru každej nádoby tvorí rozvod stlačeného vzduchu s uzatváracím kohútom, manometer, plniaci otvor so vzduchotesným vekom a dopravné potrubie na vyprázdňovanie nádoby. Pre prístup k hrdlám nádob sú na nádobách inštalované schody, plošiny a držadlá. Vozeň je vystrojený ručnou brzdou ovládanou z brzdárskej plošiny a zariadením tlakovej brzdy sústavy Hildebrand-Knorr. Na nápisovej tabuli bolo čitateľne napísané číslo Rj 564205. Podľa sústavy tlakovej brzdy, typu nárazníkov a usporiadania zábradlí brzdárskej búdky ide pravdepodobne o vozeň nemeckého pôvodu, ktorý sa na naše územie dostal v období 2. svetovej vojny. Doslúžil na stanici Praha střed pod číslom 49 145. V roku 2012 bol prevezený do Tisovca, kde bol Občianskym združením Zubačka opravený do prevádzkyschopného stavu. Oprava bola dokončená v roku 2016.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky