SK (N)
 

399.005

 

Rušeň 399.005 (dvojvalcový dvojčitý rýchlikový parný rušeň na prehriatu paru s usporiadaním náprav 2´C 1´ a prívesným tendrom, r. v. 1939, výrobca Škoda, výrobné číslo 1 000) je jednou zo šiestich výkonných rýchlikových lokomotív, vyrobených lokomotívkou Škoda pre železnice v Litve. Ide o výrobný typ Škoda 46 Lo 1 s tendrom typu 25 Tr 1. Vzorom pre jej konštrukciu sa stala nemecký jednotný rýchlikový rušeň radu 03 DR. Svojho času najťažšia rýchliková lokomotíva vyrobená v ČSR. Konštrukčná rýchlosť 130 km/h. Do depa Kaunas boli rušne z územia Protektorátu odoslané v novembri 1939. 399.005 absolvovala tlakovú skúšku 10.6.1939, továrnu skúšku 27.7.1939 a odoslaná bola 24.11.1939. Všetky rušne boli do Litvy odoslané na úver a vlastne nikdy neboli zaplatené. Litovské železnice rušne nasadzovali na rýchlikoch z Berlína do Rigy, ktoré vozili v úseku Virbalis - Kaunas - Šiuliari - Joniškiš (290 km). Po obsadení Litvy Nemeckom boli 15.1.1943 všetky rušne administratívne prevedené pod Ríšske dopravné riaditeľstvo - Reichsverkehrdsdirektion Riga, Eisenbahnbetriebsdirektion Wilna - Vilnius. Potom jazdili najmä na vojenských vlakoch. V októbri 1943 boli rušne odovzdané Ríšskou správou vojenskej dopravy Nemeckým ríšskym dráham, ktoré ich pridelili do depa Hamburk Altona.V súvislosti s potrebou ďalších rýchlikových lokomotív na BMB/ČMD, ktorú nebolo možné uspokojiť kapacitou Škodovky alebo ČKD pre ich zaneprázdnenosť, boli potom tieto rušne odpredané BMB/ČMD na prelome rokov 1943/44. Tie ich pridelili do LD Přerov. Ich prevádzku tu komplikoval vysoký nápravový tlak. Boli pomerne rozsiahlo rekonštruované (náhrada poisť. ventilov Ackermann sústavou Pop-Coale, dosadené predné vedenie piestníc, odstránený parný zvon, nastavený komín, náhrada napájacích čerpadiel Knorr-Tolkien sacími napájačmi Knorr a neskôr ich náhrada nesacími napájačmi ASZ, odstránený predohrievač vody Knorr, náhrada kľukového regulátoru stredom kotla pákovým pozdĺž kotla, dosadený servomotor rozvodu, pneumatické odkaľovače a valčekové ložiská Bisselovho behúňa i tendra). Rušeň 399.005 bol po vojne 18.5.1945 pridelený do LD Praha Masarykovo nádr., v období 1.1947 - 11.1950 bol v Českej Třebovej., 11.1951 sa vracia opäť do Českej Třebovej (nevieme, kde bol predtým), 11.1953 je presunutý do Prahy střed. Zrušený bol 4.1.1964. Tendre medzi rušňami 399.006 a 005 boli zamenené roku 1961 pred odovzdaním rušňa 399.006 do depa Děčín. 399.005 s tendrom 932.006 bola zrušená výnosom č. j. 38 673/63-12 zo 4.1.1964. Dňa 15.7.1964 bola odpredaná z depa Praha střed, služobňa Praha Bubny k vykurovaniu do Masného prúmyslu, ktorý ju predisponoval roku 1968 z pražského bitúnku do Písku a odtiaľ začiatkom roku 1971 do Mäsokombinátu Žilina. 1981 bola odtiaľ premiestnená úsilím nadšencov Strojníckej fakulty SVŠT Bratislava do obvodu RD Žilina. Tu bol na začiatku 80. rokov získaný Fakultným výborom SZM SjF SVŠT a neskôr odovzdaný MDC. V súčasnosti je rušeň uložený v depozitári MDC Bratislava východ. V roku 2014 začali členovia Klubu priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava opravu rušňa do prevádzkyschopného stavu.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky