SK (N)
 

Ga KsOd, r. v. cca 1910 (Ga 13002)

 

Nákladný vozeň Ga KsOd (výrobca Arad, rok výroby a výrobné číslo nezistené, vzhľadom na výskyt lisovaných súčastí podvozkov však ho možno určiť na prvé desaťročie 20. stor., bez ručnej brzdy) je štvornápravový krytý nákladný vozeň s konštrukciou spodku i kostry skrine z navzájom znitovaných oceľových valcovaných profilov a ložnou váhou pravdepodobne 15 t. Obklad skrine s dvoma pármi posuvných dverí je vyhotovený z vodorovne uložených perejok z mäkkého dreva. Dvojnápravové podvozky s rázvorom 1,6 m majú plechové lisované postrannice. Vzdialenosť otočných čapov vozňa je 10,8 m. Vozeň spočíva prostredníctvom listových pružníc a jednodielnych klzných ložísk na nápravách s obručovými kolesami a valcovanými kotúčmi. Tiahlo vozňa je priebežné. Podlaha vozňa je zhotovená z dvoch vrstiev fošní, z ktorých spodná je uložená priečne, horná pozdĺžne. Kostra strechy je vyhotovená z profilovej valcovanej ocele s drevenými kružinami, dreveným debnením a krytom z pozinkovaného plechu. Nárazníky sú štvorpätkové tyčové. Vozeň je predstaviteľom vozňového typu, ktorý bol v rakúsko-uhorskej monarchii pomerne zriedkavým, hoci prvé nákladné štvornápravové vozne používala už Rakúska severná i juhovýchodná štátna železnica v 50. rokoch 19. stor. Na prelome 19. a 20. stor. sa také vozne stavali predovšetkým pre dopravu tovaru vyžadujúceho veľký ložný priestor (napr. nábytok) alebo rýchlejšiu dopravu (napr. ovocie v rýchlikoch). Prvé štvornápravové nákladné vozne MÁV pochádzajú z roku 1893. Predmetný vozeň mal pôvodné označenie Ga 1.3002 Košicko-bohumínskej železnice (na ráme vozňa je vyrazené číslo 1 3002 KBD), ČSD mu neskôr pridelili označenie Za 2-29741. Doslúžil ako skladový vozeň v Hospodárskej ústredni železníc Nymburk pod číslom 82 506. Posledné revízie boli vykonané na začiatku 70. rokov 20. stor. V depozitári MDC Bratislava východ dňa 12.4.1989 zhorela skriňa vozňa. Od decembra 2012 sa vozeň podroboval v DMG s.r.o. v Koniarovciach oprave do vystavovateľného stavu, ktorá bola ukončená v auguste 2013. V súčasnosti je vozeň umiestnený v expozícii Železničného múzea Bratislava východ.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky