SK (N)
 

387.017

 

Parný rušeň 387.017 s tendrom 923.003 (rok výroby 1932, výrobca Škoda, výrobné číslo 760) je trojvalcový trojčitý rýchlikový parný rušeň na prehriatu paru s usporiadaním náprav 2´ C 1´ a prívesným tendrom. Tento rušňový rad navrhol konštruktér plzenskej Škodovky Ing. Oskar Dolch. Novinkou rušňa bol trámcový rám a trojvalcový trojčitý parný stroj s automatickými vyrovnávačmi Winterthur. Nevýhodou radu sa stalo predovšetkým jeho vysoké osové zaťaženie 17 t, ktoré prekračovalo hodnotu stanovenú objednávateľom a ktoré bolo zdrojom viacerých prevádzkových obmedzení. Z tohto dôvodu sa mohli tieto stroje používať na Slovensku až po modernizácii dôležitých tratí v 30. rokoch, i keď prvé rušne radu boli vyrobené už roku 1926. Na území Slovenska sa uplatňovali najmä na kvalitných tratiach Břeclav - Bratislava a Bratislava - Žilina - Spišská Nová Ves. Po vojne boli rekonštruované najmä montážou výfukového zariadenia Kylchap, roštov Hulson a ďalšími úpravami. Rušené boli v rozmedzí rokov 1967 - 1974. Predmetný rušeň bol vyrobený na základe objednávky č. 7128 V/5 MŽ zo dňa 29.2.1932 v rámci tretej série rušňov 387.0 pod továrnym označením 10 Lo 3. Prvá tlaková skúška kotla sa uskutočnila 3.9.1932, prvú funkčnú skúšku rušeň absolvoval 13.10.1932 a 21.10.1932 bola odovzdaná zástupcom ČSD. Pôvodne bola spojená s tendrom 930.005 a spolu s ním bola 25.10.1932 pridelená do výhrevne Přerov. TBS bola na rušni vykonaná 22.11.1932 rýchlosťou 100 km/hod v úseku Zábřeh na Moravě - Olomouc a späť. V depe Přerov odjazdil rušeň prakticky celý svoj život - s výnimkou obdobia od 1.10. do 27.11.1964, kedy pôsobil v depe Brno Horní Heršpice, resp. Brno-dolní. Jazdil až do marca 1972. Dňa 23.6.1972 bol výnosom FMD č. 16465/72-12 - už s tendrom 923.003 - zrušený. Vzhľadom na dobrý stav kotla bol rušeň 9.7.1972 predaný na vykurovanie do n. p. Armatúrka Myjava, kde však údajne vôbec nebol zakúrený. V súčasnosti vykonávajú členovia Klubu železničnej nostalgie Bratislava východ opravu rušňa do prevádzkyschopného stavu. Rušeň sa nachádza v starom rušňovom depe Bratislava východ.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky