SK (N)
 

Da ČSD, r. v. 1961 (7522, 99 18 355-4)

 

Koncom 40. rokov 20. stor. vykryštalizovala nová koncepcia štvornápravových osobných vozňov, charakteristická rozsiahlym vyžívaním vyzretých zvarovacích technológií, dovoľujúcich stavať neobyčajne ľahké vozňové skrine, vyhotovené ako škrupinová konštrukcia – takto vznikli v rokoch 1950 – 1952 moderné vozne radov Ca a BCa. Od tejto konštrukcie bol roku 1955 odvodený služobný vozeň. Postavila ho vagónka Tatra Smíchov a ČSD mu pridelila číslo Da 6-5100 (neskôr Da 7110). Skriňa bola charakteristická 3 dvojdielnymi posuvnými dverami v každej bočnici a vyhliadkovým oknom s rozšírenou podokennou časťou. Vozňová skriňa bola preto zúžená na hodnotu iba 2,7 m cez plechy. Vozeň mal na jednom čele malý nástupný priestor s ručnou brzdou, z ktorého sa vstupovalo do služobného oddielu a na toaletu. Zo služobného oddielu sa ďalej pokračovalo chodbou popri dvoch colných priestoroch do batožinového priestoru. Vozeň bol určený pre medzinárodnú prevádzku rýchlosťami do 120 km/hod (Železničář 7/1977, str. 105). Keď v dôsledku rastúcej zložitosti prípravy výroby moderných osobných vozňov začalo v 50. rokov 20. stor. dochádzať k medzinárodnej špecializácii ich výroby, prvým typom vozňa, ktorého sa tento smer vývoja dotkol, boli práve vozne radu Da. Ich výroba bola odovzdaná do vagónky Bautzen v NDR. Tá dodala pre ČSD v rokoch 1957 – 1962 celkom 500 vozňov označených číslami Da 7111 – Da 7610. V jednotlivých rokoch bolo dodaných 40, 60, 125, 155, 65 a 55 vozňov. Z toho prvých 50 vozňov (do 7610) malo uzamykateľné colné oddiely a bolo určených pre medzinárodnú prevádzku (po roku 1967 kód 99-10). Ostatné vozne boli určené len pre vnútroštátnu prevádzku a colné oddiely nemali (po roku 1967 kód 99-18). Železničář 6/1979, str. 88. Predmetný vozeň Da 7522 (po roku 1967 Da 51 54 99-18 355-3) pochádza z dodávky 65 vozňov, realizovanej roku 1961. Vozeň je umiestnený v RD Prievidza.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky