SK (N)
 

354.1178

 

Východiskom pre rušňový rad 354.1 ČSD (dvojvalcový dvojčitý tendrový parný rušeň na prehriatu paru pre osobné vlaky s usporiadaním 2´C 1´) bolo dielo konštruktéra floridsdorfskej lokomotívky Spoločnosti štátnej dráhy Ing. Steffana z roku 1913 - rušeň rakúskej Južnej železnice radu 629 pre osobné vlaky. Roku 1920 začala vyrábať tieto rušne v mierne zdokonalenej podobe lokomotívka Škoda. Do roku 1941, kedy výroba skončila, bolo vyrobených dovedna 219 postupne modernizovaných rušňov, pričom okrem lokomotívky Škoda sa na tejto produkcii podieľali tiež závody Breitfeld a Daněk a Českomoravská-Kolben. Parný rušeň 354.1178 (r. v. 1931, výrobca Škoda, výrobné číslo 680) reprezentuje zdokonalenú konštrukciu, charakteristickú jednopravítkovými križiakmi a zošikmenými postrannými výhľadovými stenami kabíny. Na ČSD slúžili tieto rušne až do konca parnej prevádzky v druhej polovici 70. rokov 20. stor. Predmetný rušeň bol zrušený dňa 16.3.1978 výnosom 11292/78 FMD. Rušeň je zverený do starostlivosti Klubu historickej techniky Zvolen, ktorý na ňom vykonáva v súčasnosti reštaurátorské práce.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky