SK (N)
 

S.18 KkStB, r. v. 1898

 

Salónny vozeň S.18 (r. v. 1898, výrobca Ringhoffer, výrobné číslo 53 686) je pôvodne trojnápravový vozeň kombinovanej stavby s plošinami, drevenou skriňou obloženou teakovým drevom, plynovým osvetlením a vysokotlakovým parným vykurovaním.. Bol vyrobený v januári 1898 ako zakázka č. 967 na základe objednávky rakúskeho ministerstva železníc z roku 1896 a bol označený ako S.18. Určený bol pre rakúskeho následníka trónu Ferdinanda d´Este. Okolo roku 1913 bol deponovaný v železničnom okrese I, t.j. c.k. riaditeľstva KkStB vo Viedni (Západná dráha cis. Alžbety). Pravdepodobne po roku 1921 získal vozeň nové označenie ČSD AZy 1-0042. Niekedy pred rokom 1930 bol pridelený do obvodu riaditeľstva Olomouc. Do tohto obdobia sa podoba vozňa prakticky nezmenila, len spálňa bola priečkou rozdelená na dva jednolôžkové oddiely, boli zrušené stredné dvere v chodbe a vysokotlakové plynové osvetlenie s 11 lampami bolo doplnené 15 elektrickými lampami, napájanými z akumulátoru. Po roku 1930 bolo demotnované zariadenie sacej brzdy (zostalo len priebežné potrubie). Roku 1933 bol vozeň pridelený Ršž Bratislava. Pravdepodobne v tomto období bol rekonštruovaný v dielňach Vrútky na dvojnápravový a zrejme súčasne mu boli zakryté aj plošiny. Podľa údajov v "Hlavnej knihe osobných vozňov ČSD" bol roku 1933 prestavaný na pracovný, avšak Slovenské železnice ho evidujú ako salónny vozeň Az 1101. Pri inventarizácii osobných vozňov roku 1956 však ako salónny už evidovaný nebol (Železnice 1/95, str. 31 - 33). V poslednom období svojej činnosti pôsobil ako pracovný vozeň SV 91 510 v pomocnom vlaku RD Zvolen. V súčasnosti bez pôvodného interiéru, avšak so zvyškami pôvodnej dispozície.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky