SK (N)
 

Ce ČSD, r.v. 1942 (Baa-k 50566401005-3)

 

Osobný vozeň Ce 3-3166 (r. v. 1942, výrobca Tatra Kolín, výrobné číslo 2741) patrí do skupiny celokovových osobných vozňov s jednonápravovými podvozkami typu Rybák, vyrábaných od konca 30. rokov 20. stor. Priamym predchodcom vozňov tohto typu sú dvojnápravové vozne pre horské rýchliky, vyrábané v rokoch 1911 – 1918. Riešeným problémom bola vtedy snaha znížiť hmotnosť vlakov dopravovaných na trakčne náročných tratiach použitím komfortných dvojnápravových vozňov, pri ktorých pomer hmotnosti a počtu sedadiel je priaznivejší než u vtedajších štvornápravových vozňoch. Riešením bolo použitie jednonápravových podvozkov typu Rybák, ktoré poskytlo možnosť zabezpečiť u týchto vozňov dvojstupňové vypruženie, charakteristické inak iba pre štvor- a viacnápravové vozne. V povojnovom období pokračovala výroba vozňov s niekoľkými úpravami. Boli použité nové typy dvojkolesí a ložísk, čím sa dosiahlo zvýšenie rýchlosti vozňov na 100 km/h. Niekoľko vozňov bolo vybavených ešte klznými ložiskami, ostatné dostali ložiská valivé. Na vozne boli dosadené trubkové nárazníky, čím vzrástla dĺžka vozňov na 15 730 mm. Ako prvé po vojne boli stavané služobné vozne Dsd v rokoch 1946 – 1948, potom v rokoch 1947 – 1949 vozne radu Be a Ce a nakoniec v rokoch 1948 a 1949 poštové vozne , a to vo vagónkach Ringhoffer, Královopolská, Tatra Smíchov a Tatra Kolín. Výroba vozňov bola ukončená v roku 1955 sériou poštových vozňov. Vozne ktoré neboli doposiaľ zrušené sú určené na vojenské prepravy. Predmetný vozeň dostal z výroby pravdepodobne označenie Ce 3-3166, po roku 1957 bol preznačený z Ce na Be pri zrušení tretej vozňovej triedy a po roku 1966 mu bolo pridelené nové, zatiaľ nezistené 12-miestne číslo. Po vyradení z bežnej prevádzky bol upravený na vozeň pre vojenské prepravy. Poslednou domovskou stanicou boli Kúty, vozeň vtedy niesol označenie Baa-k 50 56 64-01 005-3. MDC ho získalo v marci 2016 kúpou od Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. V súčasnosti je vozeň umiestnený v RD Košice, pričom do starostlivosti ho prevzal Klub historických koľajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach. Vozeň je zatiaľ nezreštaurovaný.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky