SK (N)
 

T 334.002

 

Rušeň motorový T 334.002 (výrobca ČKD Praha, výrobné číslo 4781, rok výroby 1961) je zástupcom skupiny trojnápravových motorových rušňov s hydrodynamickým prenosom výkonu. Boli určené pre ľahší posun a ľahšiu traťovú službu, v ktorej sa ale príliš neosvedčili. Viac ako v službách štátnych železníc sa uplatnili v odvetviach tzv. drážného priemyslu (traťové hospodárstvo, železniční staviteľstvo a pod.), v armáde a hlavne na vlečkách priemyselných podnikov, kde ich trakčné vlastnosti boli postačujúce. Rušňový rad T 334.0 vychádza z prototypu T 324.0 z roku 1959, oproti ktorému bol zdokonalený – zdokonalená bola najmä hydrodynamická prevodovka, dosadené nové nápravové prevodovky, zvýšený výkon motora a rozšírené a esteticky pozmenené boli kapoty a kabína rušňovodiča. V rokoch 1961 – 1973 ČKD Praha, SMZ Dubnica nad Váhom a TEES Martin vyrobili 596 kusov rušňov radu T 334.0, z toho bolo niekoľko desiatok exportovaných mimo Československa. Rušeň radu T 334.0 je kapotový rušeň s postrannými ochozmi a so stredovou vyvýšenou (vežovou) kabínou rušňovodiča. Hlavný rám je vyhotovený ako zvarenec z dvoch postranníc, dvoch čelníkov, priečnikov a horného krycieho plechu. Pod hlavným rámom sú v pevnom ráme umožňujúcom zmenu rozchodu uložené tri hnacie nápravy vedené rázsochami. Vypruženie rušňa je listovými pružinami, pričom vypruženie druhej a tretej nápravy je prevahadlované. Okolesníky strednej nápravy sú stenčené o 10 mm. Naftový dvanásťvalcový motor s valcami do V typu 12 V 170 DR s výkonom 302 kW (410 koní) poháňa prostredníctvom pružnej spojky Holset dvojmeničovú hydrodynamickú prevodovku H 350 Lr so vstavanou reverzáciou a redukciou umožňujúcou jazdu v traťovom režime (maximálnou rýchlosťou do 60 km/hod.) alebo v posunovacom režime (maximálnou rýchlosťou do 30 km/hod.). Z prevodovky je točivý moment prenášaný kĺbovými hriadeľmi na nápravové prevodovky prvej a druhej nápravy a z nápravovej prevodovky druhej nápravy cez kĺbový hriadeľ na nápravovú prevodovku tretej nápravy. Na zvláštny výstupný hriadeľ hydrodynamickej prevodovky je napojený dynamoštartér, ktorý umožňuje spúšťanie spaľovacieho motora, nabíjanie batérií a napájanie siete 110 V a motora ventilátora chladenia. V zadnej kapote sa nachádza palivová nádrž, chladiaci blok a vzduchojemy. Rušeň je vybavený ručnou vretenovou brzdou, priamočinnou brzdou a samočinnou brzdou s rozvádzačom Westinghouse a brzdičmi Škoda N/O. Z predného konca spaľovacieho motora sú klinovými remeňmi poháňané dva dvojstupňové trojvalcové kompresory Atmos W 115/80. Rušeň T 334.002 (po roku 1988 získal označenie 710.002) bol z výroby dodaný do rušňového depa Vrútky. Technicko-policajnú skúšku vykonal 26.12.1961, prevzatý do stavu ČSD bol 19.1.1962, pričom v oblastiach okolo Vrútok (Vrútky, Kraľovany), resp. neskôr Žiliny (od decembra 2005) pôsobil prakticky celý prevádzkový život. Ako neprevádzkový bol vedený od 1.3.2012. Vo februári 2016 ho spoločnosť ZSSK Cargo Slovakia, a. s. odpredala ŽSR pre potreby MDC (od 1.1.2018 ŽMSR). Rušeň bol fyzicky prevzatý dňa 1.3.2016. V súčasnosti je umiestnený v depozitári ŽMSR v Topoľčanoch, kde na jar 2017 prebehol silami Klubu modrý horizont neúspešný pokus (z dôvodu zlého technického stavu spaľovacieho motora) o sprevádzkovanie rušňa.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky