SK (N)
 

CS 400 - 3614

 

Parný rušeň CS 400 - 3614 (r. v. 1957, výrobca ČKD Sokolovo, n. p. Praha, výr. č. 3614) je dvojvalcový dvojčitý tendrový parný rušeň na sýtu paru s usporiadaním náprav C. Je predstaviteľom jedného typu z typového radu priemyslových normálnerozchodných parných rušňov ČKD. Typový rad bol navrhovaný tak, aby čo najmenším počtom typov boli pokryté špecifické požiadavky jednotlivých priemyslových podnikov. Bol navrhnutý výkonový rad 200, 400, 600 a 1000 koní, pričom jednotlivé typy sa navrhovali tak, aby bolo možné použiť čo najviac spoločných dielov. Vzhľadom na požiadavku prechodnosti na trate ČSD bolo potrebné vziať do úvahy aj predpisy platné pre drážne rušne ČSD. Rušne CS 400 boli určené pre stredný až ťažší posun na vlečkách cukrovarov, cementární a pod. Mali celozváraný kotol a rám, parný stroj mal priemer valcov 385 mm. Plocha roštu bola 1,59 m2, výhrevná plocha kotla 80,5 m2. pretlak pary v kotli 1,4 MPa. Rušne dosahovali výkon 400 koní (294 kW). Vo vyzbrojenom stave mali 37,2 tony, pričom zásoby vody boli 4,3 m3 a uhlia 2 m3. Mohli prechádzať oblúky s polomerom len 50 m, dosahovali rýchlosť 40 km/h. Prvých 10 rušňov lokomotívka ČKD vyrobila v roku 1952, druhú 25-kusovú sériu v roku 1957. Predmetný parný rušeň CS 400 - 3614 bol z výroby dodaný cukrovaru v Hodoníne. Tam slúžil až do konca repnej kampane 1981/82, keďže ďalšiu sezónu prevzal motorový rušeň zakúpený na vlečku cukrovaru. V roku 1990 sa ho podujala partia dobrovoľníkov z depa Veselí nad Moravou s finančnou podporou HLÚŽ Vychylovka zachrániť. Rušeň bol prevezený z vlečky hodonínskeho cukrovaru do RD Žilina, kde na pomníku vystriedal úzkorozchodný parný rušeň „Gontkulák“ V prvých rokoch 21. storočia bol rušeň z pomníka zložený a bola na ňom začatá renovácia do vystavovateľného stavu. V roku 2007 bolo z rušňa odcudzených veľa dielov pojazdu a rozvodu, všetky diely sa však podarilo získať späť. Rušeň sa v súčasnosti nachádza v priestoroch areálu SIM Vrútky.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky