SK (N)
 

Talbot, r. v. 1927 (St 7-84517)

 

Nákladný výsypný vozeň sústavy Talbot (r. v. 1927, výrobca Gust. Talbot a Cie GmbH Aachen, výrobné číslo 74 643, alebo 77 511, s ručnou brzdou na plošine) je dvojnápravový nákladný vozeň s konštrukciou spodku i kostry skrine z navzájom znitovaných oceľových valcovaných profilov a plechov, dĺžkou 8,6 m a rázvorom 3,2 m. Steny nadstavby vozňa majú tvar násypky. Na jej dne sú ručne ovládané klapky, ktorých otvorením dôjde k úplnému vyprázdneniu obsahu. Ďalšie ručne ovládané usmerňovacie klapky umožňujú vyložiť obsah vozňa mimo koľaje na ktorúkoľvek stranu, na obe strany zároveň alebo aj medzi koľaje. Pomer ložnej váhy (okolo 20 t) a ložného priestoru vozňa (12 m3) svedčí o tom, že vozeň bol určený predovšetkým na dopravu ťažkých substrátov (štrk, ruda). Vozeň spočíva prostredníctvom listových pružníc a jednodielnych klzných ložísk na nápravách s obručovými kolesami a valcovanými kotúčmi. Tiahlo vozňa je nepriebežné. Nárazníky sú rúrové s kruhovým tvarom taniera. Vozeň je vystrojený tlakovou brzdou sústavy Kunze-Knorr. Tento zbierkový predmet predstavuje zaujímavý typ špeciálneho nákladného vozňa pre dopravu sypkých nákladov s vyskou mernou hmotnosťou z medzivojnového obdobia. Samovýsypné vozne sa vyrábali v Spojených štátoch amerických už na konci 19. stor. V Európe zaujala pri konštrukcii a výrobe výsypných vozňov už od začiatku 20. stor. významné postavenie nemecká firma Talbot Aachen, ktorá roku 1891 skonštruovala výsypný vozeň s charakteristickým priečnym prierezom v tvare písmena X (vynález zakladateľa firmy Georga Talbota). Až do medzivojnového obdobia boli takéto vozne charakteristické skôr pre banské a hutné vlečky, než pre štátne železnice. Do vozňového parku ČSD prešla pri ich vzniku iba stovka samovýsypných vozňov, postavená pre kkStB okolo roku 1914 a tento počet nebol počas medzivojnového obdobia ďalej zvyšovaný. Vo významnejšej miere používala výsypné vozne DRG, ktorá si ich objednávala od roku 1925. Pôvod predmetného vozňa nie je známy. Do ČSR sa dostal pravdepodobne až po druhej svetovej vojne. Tu bol označený ako St 7-84517 ČSD. Vozeň zreštaurovali počas roku 2001 v rušňovom depe Zvolen. Po ukončenej oprave bol umiestnený v expozícii Múzea dopravy STM Bratislava. V súčasnosti je vozeň umiestnený v depozitári MDC Bratislava východ.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky