SK (N)
 

Uz ČSD, r. v. cca 1920 (6.98506)

 

Nákladný vozeň Uz 6-98506 (r. v. medzi 1918 a 1924, výrobca ?, výr. č. ?) je dvojnápravový vysokostenný krytý so strešnými klapkami určený na prepravu vápna. Prvé vozne na prepravu vápna vychádzali z konštrukčne zhodných vysokostenných vozňov na uhlie. Vyrábali sa od roku 1883 podľa vzoru II c 8 so zaoblenými strešnými klapkami. Tieto však boli často menené. Od roku 1897 boli vyrábané vozne podľa vzoru II 4 d, ktorý sa vyznačoval hlavne jednotnou vozňovou skriňou s lisovanými bočnicami a dverami. Priehradová rázsocha bola nahradená rázsochou z lisovaného plechu. Od roku 1912 boli vozne vyrábané podľa zjednoteného vzoru A7 avšak v takmer nezmenenej podobe. Brzdené vozne mali brzdársku búdku podľa vzoru DRG umiestnenú v strede. Od roku 1918 sa zjednotil rázvor týchto vozňov z predošlých 3 m, príp. 3,3 m na jednotnú dĺžku 3,5 m. Ďaľšou zmenou zavedenou po roku 1920 bolo, že klapky mali štvorcové stredné pole a brzdárska búdka nebývala umiestnená v strede brzdárskej plošiny. Posledná zmena v konštrukcii vozňov nastala v polovici 20. rokov 20. storočia, kedy bol rázvor zväčšený na 4 m, čím sa zvačšila dĺžka vozňa cez nárazníky na 8,1 m, resp. 8,8 m pri vozňoch s brzdárskou búdkou. Vozňov z obdobia 1897 – 1913 (typ K 06) bolo vyrobených spolu 6305, potom bolo do roku 1925 vyrobených 4555 kusov (typ K 15) a nakoniec po roku 1925 bolo vyrobených ešte 991 vozňov (typ K 25). V prevádzke u Deutsche Bundesbah jazdievali často vo dvojiciach pričom vždy jeden vozeň z dvojice bol brzdený. Predmetný vozeň spadá do obdobia 1918 – 1924. Rázvor vozňa je 3,5 m, dĺžka vozňa je 6,6 m. Skriňa vozňa s dĺžkou 5,3m tvorí kostra z profilovej valcovanej ocele s prinitovanými plechmi na čelách a bočniciach. V strede každej bočnice sú dvojkrídlové dvere. Na vrchu vozňa je hrebeň strechy so závesmi pre šesť klapiek – po tri klapky na každej strane. Na krajoch strechy sú pevne prinitované 34 cm široké plechy. Spodok vozňa tvorí nitovaný rám, ktorý spočíva na obručových valcovaných dvojkolesiach prostredníctvom listových pružníc a jednodielnych ložísk, ktoré sú vedené v lisovaných rázsochách, ktoré sú k rámu prinitované. Vozeň má priebežné tiahlo a trubkové nárazníky s kruhovými taniermi. Na vozni je zariadenie tlakovej brzdy sústavy Kunze-Knorr, ktoré bolo pri posledných úpravách v prevádzke odpojené a vozňu zostalo len hlavné potrubie priebežnej brzdy. Poslednou domovskou stanicou vozňa u ČSD boli Košice, vyradený bol v máji 1964, pravdepodobne odvtedy slúžil pre potreby rušňového alebo vozňového hospodárstva. Vozeň bol do zbierok MDC získaný dňa 13.10.2000 prevodom od SŽKV Bratislava, pričom sa nachádzal v RD Štúrovo, kde bol už k 1.1.1975 vedený ako vozeň na kremičitý piesok a materiál DHP. V roku 2013 bol vozeň zreštaurovaný firmou Stroj-mat Topoľčany. V súčasnosti je umiestnený v expozícii Železničného múzea Bratislava východ.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky