SK (N)
 

R ČSD, r. v. 1929 (5-51497), dvojnádržkový

 

Nádržkový dvojnápravový vozeň R (r. v. 1929, výrobca Ringhoffer, výrobné číslo 123 647) s dvoma oddelenými kotlami je špeciálny nákladný vozeň určený na dopravu rôznych druhov minerálnych olejov jedinému zákazníkovi. Ložná hmotnosť vozňa s objemom kotlov 2 x 95 hl je 17 t. Jeho pojazd je skonštruovaný z navzájom znitovaných oceľových valcovaných profilov. Rám vozňa spočíva prostredníctvom listových pružníc a jednodielnych klzných ložísk, vedených lisovanými rázsochami, na nápravách s obručovými kolesami a valcovanými kotúčmi. Tiahlo vozňa je nepriebežné. Nárazníky sú dvojpätkové tyčové. Dve valcové plechové nádoby majú nitovanú konštukciu s dvojradovým nitovaním. Na ich chrbtoch sú v blízkosti pozdĺžneho stredu vozňa umiestnené plniace dómy s prielezom. Vo vekách dómov sú inštalované (pravdepodobne sekundárne) odvzdušňovacie nástavce. Vypúšťacie ústrojenstvo bolo tvorené ventilom na bruchu každého kotla kotla, jeho ovládacie vreteno a koleso bolo umiestnené pod vekom dómu (tieto zariadenia však boli pri posledných úpravách vozňa demontované). Pod ventilom bolo umiestnené priečne potrubie, rozvádzajúce vypúšťanú kvapalinu na obe strany vozňa To bolo na oboch stranách ukončené kohútom a závitom pre napojenie hadice (jediný dochovaný kohút bol však v rámci úpravy vozňa na protipožiarnu ochranu jázd parných vlakov demontovaný a kotle boli navzájom prepojené). Pre výstup obsluhy k dómu má vozeň na oboch stranách schodíky, zábradlie a plošiny. Každá nádrž je na sedle a ráme vozňa uložená prostredníctvom pozdĺžnych uholníkov, prinitovaných na kotol. Vozeň je vystrojený ručnou brzdou ovládanou z brzdárskej plošiny (vzniknutou na mieste pôvodnej brzdárskej búdky) a zariadením tlakovej brzdy Božič. Predmetný vozeň bol súčasťou osemvozňovej série, vyrobenej pre potreby firmy Vacuum Oil Company. Všetky tieto vozne boli odberateľom prevzaté v posledných dňoch apríla 1929. Prvá revízia všetkých vozňov sa uskutočnila 29.4.1929. Predmetný vozeň bol ako privátny podľa zmluvy č. 52 833 z 18.12.1928 zaradený do obozu ČSD (riaditeľstvo Praha, udržiavacie dielne Pardubice, dom. stanica Kolín) a v tejto súvislosti obdržal číslo R 5-51497. Už zo závodu bol vybavený potrubím tlakovej brzdy, ostatné zariadenie bolo na vozne doplnené do roku 1935. Doslúžil v RD Zvolen ako nádrž na opotrebovaný motorový olej (Železničář 15/1990). Vozeň je zverený do starostlivosti Klubu priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky