SK (N)
 

Ci ČSD, r. v. 1921 (4-0304)

 

Tento dvojnápravový osobný vozeň 3. vozňovej triedy kombinovanej stavby s rázvorom 8 m, (výrobca Kopřivnice, rok výroby 1921, výrobné číslo 43 176) je typickým predstaviteľom vozňového typu stavaného pre ČSD po celé dvadsiate roky 20. stor. vozovkami Ringhoffer, Královopolská strojírna, Kopřivnice, Studénka, Kolín a Česká Lípa v celkovom počte 1306 ks. Konštrukcia vozňa vychádzala zo starších vozňov s rázvorom 8 m a podobnou koncepciou, dodávaných pre Rakúske štátne železnice od roku 1909. Líšila sa od nich prakticky iba premiestnením toalety z čela vozňa do jeho stredu. Pôvodná podoba vozňov prvej 460-kusovej výrobnej série z rokov 1920 a 1921 je charakterizovaná sacou brzdou a plynovým osvetlením. Tieto prvky boli nahradzované tlakovou brzdou a elekrickým osvetlením až pri neskorších dielenských opravách. Predmetný vozeň označili ČSD v 20. rokoch 20. stor. ako Ci 4-0304 a dojazdil pod číslom Bi 50 54 24 23 224-5, na vlečke ZŤS bol označený číslom ZVS-8. Vozeň bol zreštaurovaný v ŽOS Krnov, práce boli ukončené roku 1992. V súčasnosti je zverený do starostlivosti Klubu priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky