SK (N)
 

C ATE, r. v. 1913 (Cey 3-8795 ČSD)

 

Trojnápravový osobný vozeň 3. vozňovej triedy kombinovanej stavby s rázvorom krajných osí 7,5 m (výrobca Ringhoffer Praha, rok výroby 1913, výrobné číslo 83 128) je typickým predstaviteľom vozňového parku Ústecko-teplickej železnice (ATE, t. j. Aussig-teplitzer Eisenbahn). ČSD prevzali k 1.1.1923 od ATE o. i. cca 140 osobných vozňov. Prakticky všetky boli trojnápravové Ťažisko tohto parku spočívalo v 60 vozňoch radu Cey z rokov 1897 – 1915 s rázvormi 7,5 – 8,0 m (Železničář 19/1972 str. 307). Predmetný vozeň je súčasťou práve tejto skupiny. Podľa údajov Hlavnej knihy, vedenej od r. 1927 na Ministerstve železníc ČSR je výrobcom vozňa Ringhoffer, rok výroby je 1913, výr. č. 83128. Podľa tohto dokumentu je vozeň s rázvorom 7,5 m zaradený do vozňovej skupiny 143 ČSD. Z výroby bol vozeň označený ako ATE C 227 (patril do série 6 vozňov číselného rozpätia 226 – 231 z roku 1913), od roku 1922 ČSD Cey 3-8795, od roku 1939 DR 211 331, od roku 1945 opäť Cey 3-8795. Od roku 1957 obdržal vozeň číslo Bey 3-2053 (a bol pravdepodobne používaný ako služobný vozeň pre nákladné vlaky). Zrušený bol v IV. štvrťroku 1960. Roku 1955 bola domovskou stanicou vozňa Bratislava-Petržalka, udržiavacie dielne Vrútky. Z evidencie vozňov pre zvláštne účely možno vyčítať, že roku 1961 bol vozeň zaradený ako SVS-48 č. 77 264 (kancelársky a obytný) pre ŽS Bratislava. Výkres vozňa možno nájsť v katalógu ATE, Blatt 18 (ten však p. Ing. Maruna nemá). Tieto údaje poskytol p. Ing. Zdeněk Maruna listom z 29.7.2004. Na ráme vozňa je zreteľne vyrazené číslo 3-2053. Nameraná dĺžka skrine vozňa je 11 240 mm, cez nárazníky má vozeň 12 380 mm, nameraný rázvor je 2 x 3760 mm = 7 520 mm. Vozeň je bez vnútorného interiéru so zaplechovanými oknami. V súčasnosti sa nachádza v depozitári MDC Bratislava východ.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky