SK (N)
 

Ci 31 KKStB, r. v. 1915 (4-2093)

 

Predmetný dvojnápravový osobný vozeň 3. vozňovej triedy kombinovanej stavby s rázvorom 8 m (výrobca Ringhoffer, rok výroby 1915, výrobné číslo 87 786) je vyvrcholením vývoja rakúskeho vozňového typu charakteristického architektonického riešenia s klenutou strechou, zníženou nad plošinou. Tento typ vznikol už roku 1895 pre potreby viedenskej mestskej železnice – vtedy však iba s rázvorom 5,0 m. Tieto vozne sú zaujímavé rázvorom 8 m, ktorý sa v kategórii dvojnápravových vozňov s otvorenými plošinami objavil v roku 1909. Stavba väčších sérií tohto vozňového typu bola motivovaná potrebou obnoviť prestarnutý vozňový park veľkých súkromných rakúskych železníc, poštátňovaných v rokoch 1906 – 1909. Snaha zjednodušiť stavbu vozňa vtedy viedla k náhrade dovtedy obvyklej štrnásťokennej bočnice s dvojitými oknami v 3. vozňovej triede bočnicou s iba 7 jednoduchými oknami. Pred rokom 1918 to boli charakteristické vozne ”veľkého typu” na hlavných tratiach územia Čiech a Moravy. Roku 1918 ich bolo k ČSD prevzatých cca 400 ks. V číselnom pláne ČSD im boli vyčlenené čísla Ci 4-1858 až Ci 4-2258 (s výnimkou čísiel 4-1889 až 4-1897 a 4-2221 až 4-2225). Vozne mali pôvodnú hmotnosť 14 t, po dosadení zariadenia tlakovej brzdy sa táto zvýšila na 15 t. Pôvodne mali plynové osvetlenie s plynojemom 600 – 1000 l, 7 alebo 5 plynových lámp a samočinnú saciu brzdu. Iba málo z týchto vozňov dostalo po roku 1930 elekrické osvetlenie. Usporiadanie lavíc bolo 3-2, (u čelných dverí 2-2). V polooddieli pri WC boli 2 miesta. Celkom bol teda počet sedadiel 60. Predmetný vozeň niesol v rokoch 1915 - 1925 označenie Ci 31-294, od roku 1925 Ci 4-2093. Patril teda do skupiny vozňov vyrábaných pre KkStB medzi rokmi 1914 – 1917 vo vozňovej skupine Ib (tieto vozne patrili do číselného intervalu Ci 31-199 až Ci 31-707) Roku 1982 doslúžil na vlečke Švermových železiarní v Podbrezovej pre internú osobnú dopravu. Podľa údajov Hlavnej knihy, vedenej od r. 1927 na Ministerstve železníc ČSR je výrobcom vozňa Ringhoffer, rok výroby je 1915, výr. č. 87786. Podľa Hlavnej knihy je zaradený do vozňovej skupiny Ib St.B., resp. 2 ČSD. Vozeň má rázvor 8 m. Z výroby bol vozeň označený ako KKStB Ci 31-294, po roku 1920 ČSD Ci 4-2093. Toto označenie vozňu zostalo aj počas Protektorátu (BMB/ČMD). Od roku 1957 obdržal vozeň číslo Bi 4-7995 a pre rok 1966 bolo preň dokonca pripravené aj dvanásťmiestne číslo 24-22 652. Termín zrušenie p. Ing. Maruna nepozná, ale predpokladá, že to bolo po roku 1967, takže 12-miestne číslo vozeň pravdepodobne obdržal. V roku 1955 bol vozeň pridelený dom. St. Brno, udrž. dielne Krnov. Výkres tohto vozňa v mierke 1:20 by mal existovať v archívu VÚKV Praha (u p. Ing. Marunu existuje zaraďovací protokol). Tieto údaje poskytol p. Ing. Zdeněk Maruna listom z 29.7.2004. Vozeň je zverený do straostlivosti Klubu historickej techniky Zvolen.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky