SK (N)
 

E 669.2133

 

Elektrický rušeň E 669.2133 (výrobca Škoda Plzeň, rok výroby 1965, výrobné číslo 4651) je jedným z predstaviteľov ťažkých elektrických šesťnápravových rušňov určených pre nákladnú dopravu, ktoré sú schopné plnohodnotne nahradiť parné rušne radu 556.0. Konštrukčne vychádza z predchádzajúcich typov E 669.0 a 1, pričom zásadnou zmenou bolo zmenšenie rázvoru podvozkov o 200 mm. Týmto bolo zaistené zníženie opotrebovania koľajníc a okolesníkov pri prejazde oblúkmi. Rušne patria do 1. generácie rušňov Škoda. Rušeň je skriňovej konštrukcie s dvomi čelnými stanovišťami. Skriňa je uložená na dvoch trojnápravových podvozkoch. Podvozky sú spojené priečnou väzbou pre natáčanie v oblúkoch. Primárne vypruženie je riešené listovými pružnicami doplnenými ocelovými vinutými pružinami, sekundárne vypruženie listovými pružnicami, ktoré boli neskôr nahradené vinutými pružinami. Rušne majú prevahadlované vypruženie, krajné osi sú vypružené samostatne. Pohon je zabezpečený šiestimi jednosmernými sériovými tlapovo uloženými trakčnými motormi, každý s výkonom 465 kW, moment sa prenáša na dvojkolesia obojstranne zošikmenými ozubenými kolesami. Trakčné motory môžu byť pri rozbehu a pri jazde radené do troch rôznych spojení, a to všetkých šesť motorov v sérii, dve paralelné vetvy po troch motoroch v sérii alebo tri paralelné vetvy po dvoch motoroch v sérii. V týchto troch spojeniach má rušeň následne buď 21 stupňov, 19 stupňov alebo 9 jazdných stupňov. Okrem toho je na každom hospodárnom spojení možné zaradiť ešte tri šunty. Regulácia výkonu je kontaktná odporová, odporníky sú liatinové so stykačmi spínanými spoločným elektropneumatickým motorom. Rušne inventárnych čísiel 104 – 168 mali z výroby upravený hlavný rám pre možnosť zabudovania automatického spriahadla kompatibilného s SA 3. V rokoch 1963 – 1965 bolo vyrobených 168 rušňov v troch výrobných sériách. Rušne boli z výroby dodávané do Žiliny, Spišskej Novej Vsi, Košíc a Ostravy (ako prvý bol dodaný rušeň E 669.2001 1.10.1963 do Žiliny). V roku 1971 bolo na Slovensko dodaných ďalších 43 zmodernizovaných rušňov, ktoré boli označené radom E 669.3. Rušne boli na Slovensku nasadené prakticky na všetky výkony v nákladnej doprave. Po dodávkach rušňov radu E 479.1 (dnes rad 131) boli postupne vyraďované z prevádzky. Dôvodom bol aj ich nepriaznivý účinok na koľajový zvršok pri jazde oblúkmi. Posledné z nich dojazdili na začiatku 21. storočia na postrkoch a Mn vlakoch. Po vyradení boli mnohé odpredané súkromným spoločnostiam v Poľsku. Predmetný rušeň E 669.2133 ( po 1.1.1988 označený 182.133-9) bol z výroby dodaný depu Žilina. TBS vykonal začiatkom novembra 1965. Rušeň až do svojho odstavenia z prevádzky pôsobil pod depom Žilina na rôznych výkonoch v nákladnej doprave. K 15.1.2004 bol zaradený do evidencie MDC. V súčasnosti je rušeň zverený do starostlivosti členom Spolku výhrevne Vrútky, ktorí ho udržiavajú a postupne uvádzajú do pôvodného stavu.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky