SK (N)
 

E 499.005

 

Rušeň E 499.005 (výrobca ZVIL, n. p. Plzeň, r. v. 1953, výrobné číslo 3071) reprezentuje prvý na Slovensku používaný typ traťového elektrického rušňa na tratiach normálneho rozchodu, elektrifikovaných jednosmernou napájacou sústavou s napätím 3 000 V. Rušeň je charakteristický skriňovým usporiadaním s dvoma dvojnápravovými podvozkami, spojenými mechanickou medzipodvozkovou väzbou a všetkými nápravami hnacími. Trakčné motory boli v rámu podvozku uložené pevne s prenosom sily na dvojkolesie licenčnou lamelovou spojkou. Regulácia výkonu motorov je odporová, s možnosťou prepínania medzi sériovým a sérioparalelným spojením trakčných motorov (v každom podvozku sú motory trvale radené do série) a zoslabovania ich magnetického poľa. Riadenie je nepriame (s riadiacim kontrolérom). Rušne tohto typu boli nasadzované na tratiach bývalého prvého hlavného ťahu z Čiernej nad Tisou do Bohumína už od jeho elektrifikácie, pričom niektoré z nich sa v pravidelnej prevádzke dožili prvých rokov tretieho tisícročia. Predmetný rušeň je štvrtým vozidlom továrneho typu 12 E2. Rušeň bol predbežne prebratý dňa 29.12.1953 a dňa 3.2.1954 dodaný depu Praha hl. n. Prvú TBZ pod trakčnou sústavou s napätím 1500 V vykonal obmedzenou rýchlosťou na trati Praha Vítkov – Praha Vysočany dňa 12.3.1954. Do 1.4.1955 bol nasadzovaný na pražských spojkách, potom bol presunutý do depa Spišská Nová Ves. Tam 2.9.1955 vykonal TBZ pod napätím 3000 V. Od 20.12.1961 do 11.1.1962 bol zapožičaný RD Košice. Rušeň v prevádzke pôsobil na osobných vlakoch Púchov – Košice, zabezpečoval vozbu posilových a rekreačných vlakov, vykonával aj postrky na štrbskej rampe, ale jazdila aj v turnuse na trase Čierna nad Tisou – Čop. Rušeň bol počas prevádzky niekoľkokrát násilne poškodený: napr. v januári 1964 v Kuzmiciach pri posune, v júni 1974 v Púchove pri zrážke s R 504, 15.11.1990 v RD Spišská Nová Ves pri posune. 8.9.1994 bol nasadený na svoj posledný vlak Rn 51 111 zo Žiliny do Spišskej Novej Vsi. Následne bol odstavený a 4.10.1994 zrušený výnosom GR ŽSR čj. 6/94-540/1. Rušeň však nebol zošrotovaný, ale bol plánovaný zámer uviesť ho do pôvodného stavu a sprevádzkovať. Na sprevádzkovanie však nebol dostatok finančných zdrojov, a tak bol rušeň vo vystavovateľnom stave 4.4.1998 umiestnený na pomník v RD Spišská Nová Ves. K 1.7.2000 bol rušeň zaradený do evidencie MDC. V lete roku 2005 bol obnovený náter rušňa.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky