SK (N)
 

M 262.007

 

M 262.007 (výrobca ČKD Praha - Vysočany, výrobné číslo 26359, rok výroby 1949) je rýchly štvornápravový motorový vozeň, určený pre prevádzku na hlavných tratiach. Cieľom konštrukcie bolo zjednotiť pomerne roztrieštený vozidlový park predvojnových motorových vozňov a uľahčiť tak údržbu a opravy vozidlového parku ČSD. Na základe objednávky z 14.12.1946 si prácu na vývoji vozidla podelili viaceré podniky. Bezrázsochové podvozky podľa originálnej konštrukcie Ladislava Freibauera vyvinula Tatra Smíchov, skriňu skonštruovala První brněnská a královopolská strojírna v Brně, spaľovací vznetový motor bola dielom ČKD Sokolovo v Prahe, elektrická časť podľa návrhu Františka Jansu zas podniku ČKD Praha, závod Stalingrad. Prvé motorové vozne boli dodané roku 1949 a výroba prvej 52-kusovej série bežala až do roku 1951. Konštrukcia bola neskôr modernizovaná a do roku 1960 ČSD získali celkom 238 kusov týchto vydarených motorových vozňov. Konštrukčne ide o štvornápravový motorový vozeň s elektrickým prenosom výkonu. Poháňa ho dvanásťvalcový nepreplňovaný vznetový motor K 12 V 170 DR s priamym vstrekom paliva a menovitým výkonom 301 kW, umiestnený v prednom podvozku. Ten je spojený Hardy spojkou s jednosmerným elektrickým generátorom SS 53/28x4, ktorý poháňa dva paralelne zapojené trakčné sériové motory v zadnom podvozku. Základom motorového vozňa je pevný rám, na ktorom je umiestnená skriňa celokovovej konštrukcie. Na podvozkoch je uložená bez použitia kolísky. Ložiská sú v podvozkoch vedené ojničkami so zakomponovaným odpružením vinutými pružinami primárneho vypruženia. Sekundárne vypruženie obstarávajú štyri páry šikmo uložených vinutých pružín. S výnimkou diep Zvolen a Poprad pôsobili na Slovensku tieto motorové vozne prakticky všade. Posledné dojazdili až v prvých rokoch 21. tisícročia a stali sa tak najstaršími slovenskými železničnými vozidlami v pravidelnej prevádzke. Predmetný motorový vozeň M 262.007 (od 1.1.1988 označený 830.007-) bol z výroby dodaný podnikom ČKD Vysočany do rušňového depa Praha Libeň 20.12.1949. V tento deň bola vykonaná aj TBS na trati Praha Vysočany – Kolín a späť. V depe Praha Libeň pôsobil až do mája 1986, následne bol pristavený do dielní ŽOS Šumperk, odtiaľ bol presunutý do depa Prešov. Tam pôsobil až do prevzatia súkromnouu Bratislavskou regionálnou koľajovou spoločnosťou v roku 2003. Dňa 15.1.2004 bol prevedený do zbierok MDC. 31.3.2005 bola ukončená revitalizačná oprava v OKV Martin s uvedením do stavu približujúcemu sa podobe, v ktorej vyšiel vozeň v roku 1949 z výrobného závodu. Motorový vozeň je zverený do starostlivosti Klubu priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky