SK (N)
 

NRSD 60

 

Motorový rušeň NRSD 60 (výrobca Pohronské strojárne Hliník nad Hronom, závod Zvolen, výr. č. 571, rok výr. 1955) je dvojnápravový normálnerozchodný motorový rušeň so štvorvalcovým vznetovým nepreplňovaným motorom 4S110 s výkonom 60 konských síl, mechanickou dvojstupňovou prevodovkou typu BND 30 a prenosom sily na dve poháňané nápravy prostredníctvom reťaze. Výrobu tohto typu začala zvolenská firma Gálly Zvolen pravdepodobne v roku 1954 pod označením PDS 90. Produkciu neskôr (pravdepodobne v roku 1955) prevzali Pohronské strojárne n.p. Hliník nad Hronom, závod Zvolen, pričom typová rada NRSD zahŕňala aj slabšie typy NRSD 27 a 45 a silnejší typ NRSD 90. Jeho určením bol ľahký posun na vlečkách priemyselných podnikov. Predmetný stroj dojazdil na vlečke Slovenských kameňolomov a štrkopieskov v Smoleniciach, odkiaľ ho roku 1988 získalo Múzejno-dokumentačné centrum. Ide pravdepodobne o reprezentanta prvého na Slovensku vyrábaného typu normálnerozchodného motorového rušňa. Predmetný rušeň NRSD 60 bol zakúpený v II.Q.1988 od Západoslovenských kameňolomov a štrkopieskov za šrotovú cenu 2 500.- Kčs, do Bratislavy bol prepravený na hlbinovom vozni pravdepodobne na prelome rokov 1988 a 1989. Bol umiestnený v depozitáre MDC Bratislava východ, ako nereštaurovaný. Dňa 4.6.2005 bol prepravený do depozitára MDC v Topoľčanoch, kde sa podarilo rušeň v nasledujúcom týždni úspešne naštartovať.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky