SK (N)
 

Čiapka SŽ vz. 1941

 

Čiapka SŽ vz. 1941 je súčasťou rovnošaty podľa Vládneho nariadenia č. 221 Sl. Z. zo dňa 10. septembra 1941. Čiapka nemeckého strihu z čierneho súkna sa skladá z valcového nízkeho vystuženého okolku, rozšírenej strechy a kónického nadstavca, spojujúceho strechu a okolok. Kónický nadstavec je vpredu vystužený. Medzi zvislou časťou a kónickým nadstavcom a medzi strechou čiapky a kónickým nadstavcom je všitá úzka paspulka červenej farby. Vpredu má kožený štítok z čiernej lakovanej kože, ktorý smeruje šikmo dolu vpred. Nad pravým okrajom štítka je gombík s obojstranným okrídleným kolesom (podobný gombík na ľavej strane chýba). Okolo zadného dolného okraja čiapky je medzi týmito gombíkmi (resp. miestom, kde boli pôvodne umiestnené) pevne prišitý jednoduchý tenký netočený prýmok striebornej farby (išlo teda o čiapku úradníka štátusu III alebo gážistu mimo I. platovej stupnice). Nad štítkom je na valcovom okolku stojatá čierna oválna textilná podložka s vyšívaným obojstranným okrídleným kolesom striebornej farby. Dolný okraj čiapky je zvnútra olemovaný koženým pásikom. Čiapka je v pomerne schátralom stave – chýba gombík nad ľavým okrajom štítku, pletená dvojitá strieborná šnúra nad štítkom a vyšitý tatranský orol s rozpätými krídlami, pôvodne umiestnený na prednú kónickú časť čiapky, štítok a výstuž kónickém časti čapky sú z okolku vytrhnuté. Zadná časť okolku je zdeformovaná, vnútorný lemovací kožený pásik je stvrdnutý a polámaný.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Linky na iné stránky