SK (N)
 

T 211.0823

 

Rušeň T 211.0823 (ČKD, výrobné číslo 5429, rok výroby 1961) reprezentuje rad, ktorý bol navrhnutý v rokoch 1955 - 1956 konštrukčnou kanceláriou ČKD na základe návrhu konštruktéra Jaroslava Baška s typovým označením BN 150 pre ľahký posun v priemyselných podnikoch, v rámci stavebných vlakov a v rušňových depách. Ide o kapotový rušeň s koncovým stanovišťom rušňovodiča, vonkajším rámom a dvojkoliami s rázsochovým vedením. Poháňa ho vzduchom chladený dvanásťvalcový automobilový nepreplňovaný vznetový motor Tatra 111A, prenos výkonu zabezpečuje prostredníctvom dvoch kardanových hriadeľov pneumaticky ovládaná mechanická prevodovka systém ČKD s trecou trojlamelovou spojkou, odvodená od prevodoviek osvedčených motorových vozňov radu M 131.1 typu Mylius. Počas rokov 1957 - 1962 bolo vyrobených dovedna 835 rušňov - okrem dvoch prototypov s hydrodynamickou prevodovkou to bolo 459 ks s normálnym rozchodom a 10 ks s rozchodom 900 mm pre priemyselné podniky (z toho 9 ks s hydrodynamickou prevodovkou), 167 ks pre ČSD, 189 ks s normálnym rozchodom a 8 ks so širokým rozchodom na vývoz. Predmetný rušeň pôsobil v podniku Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, n. p. Spišská Nová Ves. Do zbierok ŽMSR sa dostal v roku 1984. V rokoch 1986 a 1987 vykonalo rušňové depo Vrútky na rušni opravu vrátane pôvodného motoru Tatra T 111. Odvtedy ho ŽMSR používa na posun na svojom pracovisku. Je umiestnený v depozitári ŽMSR Bratislava východ.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky