SK (N)
 

CP 600 - 3679

 

Parné rušne typu CP 600 sú dvojvalcové dvojčité vlečkové tendrové parné rušne na prehriatu paru s usporiadaním náprav C. Boli vyrábané pre stredný posun na vlečkách väčších priemyselných podnikov lokomotívkou ČKD medzi rokmi 1953 - 1956 v celkovom počte 100 kusov (časť strojov bola však exportovaná do Maďarska a Severnej Kórei). Tento rušňový typ bol súčasťou stavebnicového radu priemyslových parných rušňov, pokrývajúceho celé spektrum výkonových požiadaviek vlečkovej prevádzky. Okrem úspornosti a náležitého výkonu bola od týchto rušňov vyžadovaná predovšetkým dobrá priechodivosť oblúkmi, nároky na rýchlosť neboli rozhodujúce. Pre dosiahnutie týchto kritérií boli u rušńov typu CP 600 využité všetky najmodernejšie technické vymoženosti - vysoko položený, mohutný celozvarovaný rušňový kotol s prehrievačom, posúvače sústavy Trofimov, rošty Houlson, pneumatický servomotor rozvodu. Rušeň mohol prechodiť oblúky o polomere iba 90 m. Predmetný rušeň CP 600 - 3679 (r. v. 1955, výrobca ČKD Sokolovo, n.p. Praha, výrobné číslo kotla 644, výrobné číslo rušňa 3679) bol používaný na vlečke Závodov ťažkého strojárenstva v Dubnici nad Váhom pravdepodobne až do 70. rokov 20. stor. Po oprave do vystavovateľného stavu v RD Zvolen bol rušeň umiestnený v expozícii Múzea dopravy STM Bratislava.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky