SK (N)
 

CN 40 - 2483

 

Akumulačný parný rušeň CN 40 - 2483 (r. v. 1948, výrobca ČKD, výrobné číslo kotla 17449, rušňa 2483) je dvojčitý parný rušeň, v ktorom je klasický rušňový kotol nahradený zvláštnym tepelným akumulátorom, využívajúcim fyzikálny princíp rovnováhy medzi teplotou a tlakom nasýtenej vodnej pary. Je to tlaková nádoba, naplnená z väčšej časti horúcou vodou, z menšej mokrou parou s maximálnym pretlakom 40 barov. Pri odoberaní pary sa v dôsledku poklesu pary odparuje časť vody v zásobníku a klesá teplota celej sústavy. Pre použitie pary v parnom stroji prechádza para zvláštnym redukčným ventilom. Rušeň je zaujímavým predstaviteľom konštrukcie tzv. bezohňového akumulačného parného rušňa, používaného predovšetkým vo výrobných podnikoch so zvýšeným nebezpečenstvom výbuchu. Rušne typu CN 40 boli v podniku ČKD vyrobené v rokoch 1944, 1948 a 1950 v celkovom počte 12 kusov. Dve z nich sa exportovali - jedna do Bulharska, jedna do Poľska -, ostatné zostali v Československu. Na rozdiel od nasledujúcich výrobných sérií svojím celkovým vzhľadom ešte pripomínali parný rušeň - snáď s výnimkou umiestnenia parného stroja pod kabínu rušňovodiča. Predmetný rušeň bol od svojho vzniku až do svojho odstavenia v polovici 80. rokov 20. stor. (posledný záznam v kotlovej knihe je zo dňa 5.12.1984) prevádzkovaný v jedinom podniku - pôvodne Slovenských elektrárňach, n. p., turbocentrála Trnava, neskôr premenovanom na Západoslovenské energetické závody Trnava. V súčasnosti je vystavovateľný rušeň umiestnený v expozícii Múzea dopravy STM Bratislava.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky