SK (N)
 

556.036

 

Parný rušeň 556.036/935.257 (r. v. 1952, výrobca Škoda, výrobné číslo 2803) je dvojvalcový dvojčitý nákladný parný rušeň na prehriatu paru s usporiadaním náprav 1´ E a vlečným tendrom, reprezentuje najrozšírenejší typ nákladného rušňového radu ČSD v povojnovom období. Vedúci konštrukčného týmu Ing. Kalčík pri jeho návrhu uplatnil rad moderných prvkov - mechanický prikladač, spaľovaciu komoru, termosifón, rošty Houlson, výfukovú sústavu Kylchap apod. Lokomotívka Škoda vyrobila v rokoch 1950 - 1958 510 kusov týchto výkonných rušňov. Až do konca parnej prevádzky pracovali tieto stroje v ťažkej nákladnej doprave na všetkých neelektrifikovaných hlavných a mnohých vedľajších slovenských železničných tratiach. Predmetný rušeň 556.036 absolvoval TBS dňa 23.4.1953 na trati Plzeň - Holoubkov - Plzeň. Z výroby bol rušeň dodaný s tendrom 935.2101, v januári 1972 bol však vymenený za 935.257. Svoje prvé kilometre najazdil pravdepodobne v depe Praha Vršovice, v novembri 1959 bol stroj presunutý do depa Žilina, v decembri 1960 do Košíc, 6.4.1961 do Nových Zámkov, 21.7.1969 do Prešova, vo februári 1974 do Plešivca, 19.1.1977 do Leopoldova a napokon v novembri 1979 do Trenčianskej Teplej. Dňa 17.10.1980 odviezol na trati Bratislava-filiálka - Galanta - Trnava - Leopoldov posledný vlak ťahaný parným rušňom na území Slovenska. V súčasnosti je prevádzkyschopný rušeň zverený do starostlivosti Spolku Výhrevne Vrútky.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky