SK (N)
 

555.3008

 

Parný rušeň 555.3008 s tendrom 930.3020 (r. v. 1943, výrobca Škoda, výrobné číslo 1523) je dvojvalcový dvojčitý nákladný parný rušeň na prehriatu paru s olejovým vykurovaním, usporiadaním náprav 1´E a prívesným tendrom. Patrí medzi približne 6 500 nemeckých vojnových rušňov radu 52 DR, vyrábaných počas II. svetovej vojny prakticky všetkými lokomotívkami okupovanej Európy. Išlo o mimoriadne jednoduchú a súčasne i veľmi vydarenú konštrukciu výkonného, ale nenáročného nákladného parného rušňa. Pri ČSD ich po II. svetovej vojne jazdilo 185 kusov pod radovým označením 555.0 a tento počet bol doplnený v rokoch 1962 a 1963 o ďalších 100 trofejných strojov zo ZSSR. Celkom 199 kusov týchto rušňov (všetkých sto trofejných rušňov zo ZSSR a ďalších 99) bolo rekonštruovaných v rokoch 1963 a 1964 na vykurovanie mazutom; tieto rušne pritom boli preznačené na rad 555.3. Na Slovensku boli až do svojho zrušenia začiatkom 70. rokov charakteristické predovšetkým pre okolie Bratislavy - boli umiestnené v RD Bratislava východ. Predmetný rušeň 555.3008 bol vyrobený roku 1943 lokomotívkou Škoda pod výr. číslom 1523. Pôvodne patril DRB a bol označený 52.7447. Prvý krát sa na území Československa objavil v roku 1945 ako koristný rušeň. Neskôr, v máji 1945 bol presunutý k ÖBB a do Československa sa dostal až v roku 1951, kedy bol aj opravený v dielňach Česká Třebová. V roku 1952 bol rušeň označený 555.008 a tender 930.2020 (jedná sa však o druhé použitie čísla 555.008, prvé použitie čísla bolo na rušni 52 6665 DRB, ktorý sa dostal po skončení 2. sv. vojny do Ústí nad Labem a bol od 21.10.1945 označený ako 555.0554 a od 15.11.1945 práve 555.008; ešte do konca roku 1945 odišiel k PKP ako Ty 2-714 a už sa nevrátil). Dislokovaný bol postupne v depách Ústí nad Labem, Kralupy nad Vltavou, Česká Lípa a od 25.8.1962 opäť v depe Kralupy nad Vltavou. Od 31.10. do 17.12.1964 prebehla na rušni rekonštrukcia na mazutové vykurovanie v dielňach Ivano-Frankovsk. Prevzatie k ČSD prebehlo 17.12.1964. Rušeň bol pridelený depu Bratislava východ, kde slúžil až do svojho zrušenia dňa 16.8.1972 výnosom 20260/72 FMD. Ku dňu 4.1.1973 bol zmenený na vykurovací kotol K 549. Pôsobil potom v Pozemných stavbách Bratislava. Tu bol na začiatku 80. rokov získaný Fakultným výborom SZM SjF SVŠT. K 1.11.1983 bol získaný do zbierok MDC. Z Pozemných stavieb Bratislava bol v októbri 1981 prepravený do žst. Bratislava Nivy, potom pravdepodobne 1.1.1984 dopravený do rušňového depa Bratislava východ. Neskôr bol rušeň presunutý do depozitára MDC v Kútoch, odkiaľ bol v roku 1999 dopravený späť do depa Bratislava východ. Od konca roku 1999 ho členovia Klubu priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ opravovali do prevádzkyschopného stavu. Oprava rušňa bola ukončená 30. októbra 2011 úspešným vykonaním technicko-bezpečnostnej skúšky. Rušeň je umiestnený v starom rušňovom depe Bratislava východ.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky