SK (N)
 

534.0471

 

Parný rušeň 534.0471 s tendrom 935.094 (r. v. 1947, výrobca Škoda, výrobné číslo 1778) je dvojvalcový dvojčitý nákladný parný rušeň na prehriatu paru s prívesným tendrom a usporiadaním náprav 1´ E. Tento stroj je predstaviteľom povojnového typu výkonného nákladného rušňa, vhodného i pre menej únosné trate. Vznikol roku 1945 úpravou medzivojnového radu 534.0. Do roku 1947 bolo lokomotívkou Škoda i ČKD postavených 228 kusov týchto strojov. Na Slovensku bol predmetný rušňový rad po druhej svetovej vojne veľmi rozšírený. Používal sa až do konca parnej prevádzky na konci 70. rokov. Predmetný rušeň bol zrušený dňa 26.9.1977 výnosom 20722/77 FMD a zmenený na vykurovací kotol K 682/682 v RD Margecany. Jeho opravu do vystavovateľného stavu dokončilo RD Vrútky roku 2000. Dňa 9.8.2000 bol rušeň umiestnený v expozícii Múzea dopravy STM v Bratislave.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky