SK (N)
 

524.1117

 

Parný rušeň 524.1117 (rok výroby 1931, výrobca Škoda - pobočný závod Adamov, výrobné číslo 733) je dvojvalcový dvojčitý nákladný tendrový parný rušeň na prehriatu paru s usporiadaním náprav 1´ E 1´. Tento typ bol skonštruovaný pôvodne pre Buštěhradskú dráhu roku 1917 (rad Va). Išlo o prvý tendrový traťový rušeň s usporiadaním náprav 1´ E 1´ v Rakúsku-Uhorsku. Výroba tohto typu rušňa pokračovala medzi rokmi 1926 - 1938 ďalšími 129 kusmi (524.107 - 524.1129) s mierne upravenou konštrukciou (najmä s vyššie položeným kotlom). Na Slovensku bolo v roku 1938 v obvode riaditeľstva Bratislava 20 týchto strojov, v obvode riaditeľstva Košice 16. Osvedčovali sa predovšetkým na novopostavených krátkych, ale náročných horských tratiach. Výroba týchto rušňov pokračovala v ďalej modernizovaných variantoch až do roku 1943. Celkom ich bolo v rôznych úpravách vyrobených 162 kusov. Slúžili až do úplného konca parnej prevádzky - posledné dve (medzi nimi aj predmetný rušeň 524.1117) boli vyradené až roku 1980. Prvým miestom pôsobiska predmetného stroja bola výhrevňa Liberec, pravdepodobne roku 1938 bol presunutý do Nymburka. V roku 1940 bol však už vo vozebnej stanici Turnov, kde pravdepodobne zotrval po celú druhú svetovú vojnu. Roku 1947 bol evidovaný v pobočnej výhrevni Kyšperk, odkiaľ sa roku 1950 opäť sťahoval do depa Letohrad, koncom roku 1959 ďalej do depa Praha Vršovice. V decembri 1972 sa dostal na svoje posledné pôsobisko - do Českej Lípy. Tu absolvoval svoje posledné prevádzkové výkony v septembri 1979. Zrušený bol 21.3.1980 výnosom 11149/80 FMD. Považské Múzeum v Žiline ho do svojich zbierok získalo 1.7.1982. MDC ho od Považského múzea v Žiline získalo darovacou zmluvou zo dňa 23.8.1992. Okolo roku 1997 bol dopravený do RD Vrútky, kde v súčasnosti vykonáva Spolok výhrevne Vrútky jeho opravu do prevádzkyschopného stavu.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky