SK (N)
 

498.104

 

Parný rušeň 498.104/935.2284 (r. v. 1954, výrobca Škoda, výrobné číslo 3055) je trojvalcový trojčitý rýchlikový parný rušeň na prehriatu paru s usporiadaním náprav 2´ D 1´ a vlečným tendrom. Je predstaviteľom lokomotívneho typu, završujúceho vývoj rýchlikových parných rušňov ČSD. V rokoch 1954 a 1955 vyrobila lokomotívka Škoda 15 kusov týchto strojov. Išlo o modernú konštrukciu so spaľovacou komorou, termosifónom, mechanickým prikladačom, komínom sústavy Kylchap, roštami Houlson, valivými ložiskami na všetkých osových ložiskách i na tyčiach hnacej nápravy apod. Jeden z rušňov tohto radu (498.106) ustanovil na železničnom skúšobnom okruhu v Cerheniciach 27.8.1964 výkonom 162 km/hod rýchlostný rekord parnej trakcie ČSD. Od roku 1956 pôsobili tieto rušne v rušňovom depe Bratislava hl. a v rokoch 1960 - 1969 tu bolo sústredených všetkých 15 strojov. V rýchlikovej doprave ČSD pôsobili až do prvej polovice 70. rokov 20. stor. Predmetný rušeň dojazdil v RD Bratislava hl. a zrušený bol dňa 19.3.1979 výnosom 11074/79 FMD. V súčasnosti je rušeň zverený do starostlivosti Albatrosklubu Bratislava, ktorý na ňom koncom roku 2009 dokončil opravu do prevádzkyschopného stavu.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky