SK (N)
 

475.196

 

Parný rušeň 475.196 (r. v. 1950, výrobca Škoda, výrobné číslo 2619) je dvojvalcový dvojčitý univerzálny parný rušeň na prehriatu paru s usporiadaním náprav 2´ D 1´ a vlečným tendrom. Stroje tohto typu sú významným medzníkom v československej rušňovej konštrukcii. S postupujúcou výrobou sa tu - prvýkrát na lokomotívach ČSD - objavovali spaľovacie komory, termosifóny, mechanické prikladače, valivé nápravové i tyčové ložiská, výfuková sústrava Kylchap. V rokoch 1947 - 1950 vyrobila lokomotívka Škoda v troch sériach 172 kusov rušňov, z ktorých 15 bolo dodaných do Kórei. Pre svoju univerzálnosť i nižšie nápravové zaťaženie boli umiestnené vo väčšine slovenských rušňových diep, kde slúžili až do polovice 70. rokov 20. stor. Rušeň 475.196/932.359 bol zrušený dňa 20.6.1975 výnosom 17232/75 FMD a doslúžil ako vykurovací kotol K 652 (preznačený k 1.10.1975) v RD Fiľakovo. V súčasnosti je prevádzkyschopný rušeň zverený do starostlivosti Spolku Výhrevne Vrútky.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky