SK (N)
 

464.001

 

Parný rušeň 464.001 (rok výroby 1933, výrobca ČKD, výrobné číslo 1618) je dvojvalcový dvojčitý horský rýchlikový tendrový parný rušeň na prehriatu paru s usporiadaním náprav 2´ D 2´. K jeho skonštruovaniu viedla začiatkom 30. rokov 20. stor. nedostatočná kapacita novozavedených rýchlikov na menej únosných horských tratiach s osovým zaťažením do 14 t. V súťaži medzi najvýznamnejšími dodávateľmi rušňov pre ČSD - lokomotívkami Škoda a ČKD - sa jednoznačne presadila jednoduchá konštrukcia ČKD, ktorá získala neskôr označenie 464.0. Tieto mohutné dvojčité tendrovky s prehrievačom, zaujímavé najmä dovtedy u nás neuplatneným usporiadaním pojazdu 2´ D 2´ vyrábali v rokoch 1933 - 1939 v celkovom počte 76 kusov oba spomenuté závody. Okrem prvých troch rušňov boli všetky stroje už z výroby vybavené usmerňovacími plechmi na dýmnici. Na Slovensku sa tieto rušne uplatnili až od roku 1938. Po druhej svetovej vojne boli modernizované vyrovnávacími posúvačmi Trofimov a plochou dyšnou Giesel. Predmetný prototypový rušeň 464.001 bol koncom roku 1933 pridelený do výhrevne Chomutov a svoju službu ukončil koncom 70. rokov 20. stor. v depe Česká Lípa. Zrušený bol 19.3.1979 na základe výnosu 11074/79 FMD. Považské Múzeum v Žiline ho do svojich zbierok získalo pravdepodobne v novembri 1981. MDC rušeň získalo od Považského múzea v Žiline darovacou zmluvou zo dňa 23.8.1992. V súčasnosti je zverený do starostlivosti Prievidzského parostrojného spolku, ktorého členovia od roku 1995 vykonávali a spolufinancovali práce na jeho sprevádzkovaní v spolupráci s Múzejno-dokumentačným centrom v priestoroch RD Prievidza. V roku 2005 bol vyčistený a nalakovaný rám rušňa s kotlom, rozvodovým hriadeľom, kulisami a ďalšími tyčami rozvodu zaviazaný na revidované pružnice a nápravy. Roku 2006 prebehlo oplechovanie opraveného kotla rušňa, montáž prehrievačových článkov a vŕtanie vliatkov ložísk spojníc a ojníc. V auguste 2006 bol nalakovaný rušeň prvý krát prezentovaný verejnosti. Dňa 10.3.2007 rušeň absolvoval v Prievidzi prvé skúšobné zakúrenie a prvú krátku skúšobnú jazdu v obvode stanice. Technicko-bezpečnostnú skúšku vykonal rušeň 5. augusta 2007 na trati Prievidza – Ludanice, čím sa zaradil do skupiny prevádzkyschopných historických vozidiel.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky