SK (N)
 

Neurč. výpr. budova bez strechy počas stavby. Drevené lešenie. Vpredu rozprac. staničné koľajisko. Póz. robotn. a civilisti. Text: Stavba žel. Veselí n. M. - N. Mesto n. V. Anon., cca 1926. 130 x 90, repro: R. Rebro

 

Evidenčné číslo: 7439

Neurč. výpr. budova bez strechy počas stavby. Drevené lešenie. Vpredu rozprac. staničné koľajisko. Póz. robotn. a civilisti. Text: Stavba žel. Veselí n. M. - N. Mesto n. V. Anon., cca 1926. 130 x 90, repro: R. Rebro


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky