SK (N)
 

434.2338

 

Parný rušeň 434.2338 s tendrom 818.0116 (pôvodne 434.0226, rok výroby 1917, výrobca První českomoravská továrna na stroje, výrobné číslo 646; rekonštrukcia na 434.2338 roku 1946) je pôvodne dvojvalcový združený parný rušeň na mokrú paru s usporiadaním náprav 1´ D, skonštruovaný Karlom Goelsdorfom roku 1897 pre dopravu osobných vlakov a rýchlikov na náročnej horskej trati cez Arlberg. ČSD prevzali od KkStB celkom 306 kusov rušňov radu 170 a 297 ich preznačili na rad 434.0. Československé lokomotívky medzi rokmi 1919 - 1921 vyrobili ďalších 71 ks. V rokoch 1924 - 1951 prebiehala ich hromadná rekonštrukcia na dvojvalcové dvojčité rušne na prehriatu paru. Tá spočívala vo výmene združeného parného stroja za dvojčitý (podobný, ako u radu 434.1 ČSD, avšak s vnútorným vstupom pary), dosadení veľkotrubného prehriavača a tomu zodpovedajúcom predĺžení dýmnice, výmene posúvačového regulátora za ventilový, výmene baňatého komína za liatinový s korunkou a úprave tvaru kabíny rušňovodiča. Rekonštruovaných bolo celkom 345 strojov. V 60. rokoch 20. stor. bola na 127 rušňov dosadená plochá dyšňa Giesel. Predmetný rušeň niesol pôvodne označenie 170.560 KkStB, po prechode k ČSD dostal číslo 434.0226. Počas druhej svetovej vojny bol odovzdaný DRB, kde obdržal číslo 56.3321. Po vojne bol pravdepodobne stratený a identifikovaný až v koristnom rušni 434.0500. Na 434.2338 bol rekonštruovaný roku 1946. Dojazdil v Kralupoch nad Vltavou, kde bol zrušený 22.12.1979. Dňa 1.7.1983 ho do svojich zbierok získalo Považské múzeum Žilina. MDC získalo od Považského múzea Žilina rušeň darovacou zmluvou dňa 23.8.1992. V súčasnosti je zverený do starostlivosti Klubu historických koľajových vozidiel v Haniske pri Košiciach, ktorý vykonáva opravu rušňa do prevádzkyschopného stavu.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky