SK (N)
 

Rez poisťovacím ventilom

 

Rez poisťovacím rušňovým ventilom predstavuje zástupcu poisťovacích ventilov americkej konštrukcie Pop-Coale, ktoré sa u ČSD používali najmä v druhej polovici 20. storočia. Principiálne vychádza z konštrukcie poisťovacieho ventilu americkej firmy Coale Muffler & Safety Valve Co. patentovaného v 70. rokoch 19. storočia. Slúžil na vypúšťanie pary pri tlaku väčšom ako je dovolený pretlak pary v kotloch parných rušňov. Svojím spodkom v tvare šesťhrannej matice bol naskrutkovaný a utesnený na prírube na vrchu valcového kotla v blízkosti stanovišťa rušňovodiča. Vnútorný otvor v spodku tvorí sedlo vlastného ventila. Ten je tvorený kužeľkou, ktorá je zabrúsená do sedla v spodku. Spodná časť ventila má tanierovitý tvar a prechádza vo valcovitú plochu, ktorou je ventil vedený v telese. Medzi tanierom kužeľky a nastavovacím krúžkom zaskrutkovaným v spodku poisťovacieho ventila je úzka medzera, ktorej šírka sa mení zaskrutkovaním alebo vyskrutkovaním krúžku na závitoch spodku, čím sa reguluje činnosť ventila. Na spodku ventila je naskrutkované teleso ventila. Vnútrajšok telesa je tvorený vedením kuželky a vedením oceľovej prítlačnej pružiny. Táto má šesť pružiacich a dva záverné závity. Pružina pritláča ventil na sedlo. Predpätie pružiny sa nastavuje regulačnou skrutkou s poistnou oceľovou maticou. Nastavenie pružiny vyplýva z kotlového tlaku. Na telese ventila je naskrutkovaná perforovaná čiapka ventila, pričom perforáciou uniká para z ventila pri jeho zaúčinkovaní. Poisťovací ventil mal dve plomby, a to v čiapke a v nastavovacej skrutke, ktorá zaisťuje polohu nastavovacieho krúžku. Týmto bolo zaistené, že nikto nepovolaný nemohol meniť nastavenia pružiny ventilu. Poistné ventily na rušňoch boli minimálne dva a nastavené boli tak, že jeden zaúčinkoval po prekročení najvyššieho dovoleného pretlaku pary v kotli udávanom na kotlovom štítku a druhý pri pretlaku o 0,2 atmosféry vyššom. Výhodou oproti iným typom poisťovacích ventilov je, že odfukuje paru pokiaľ sa nedosiahne zníženie pod nastavený pretlak. Predmetný poisťovací ventil bol vyrobený firmou GEB Hardy Wien. Vnútorný priemer telesa ventila je 90 mm. Na spodku a telese ventila sú vyrazené rôzne značky a čísla, čitateľne však iba № 2(obrátené veľké B) /005, № 017474 a v krúžku číslo 13, ktoré je však rozdelené utiahnutím telesa voči spodku. Rez spočíva v odrezaní štvrtiny spodku, vlastného ventila, telesa a čiapky, ostatnými časťami nebol rez vedený.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky