SK (N)
 

Be BMB-ČMD, r. v. 1940 (2-0308)

 

Osobný vozeň Be 2-0308 (r. v. 1940, výrobca Ringhoffer, výrobné číslo 126 813) patrí do skupiny celokovových osobných vozňov s jednonápravovými podvozkami typu Rybák, vyrábaných od konca 30. rokov 20. stor. Priamym predchodcom vozňov tohto typu sú dvojnápravové vozne pre horské rýchliky, vyrábané v rokoch 1911 – 1918. Riešeným problémom bola vtedy snaha znížiť hmotnosť vlakov dopravovaných na trakčne náročných tratiach použitím komfortných dvojnápravových vozňov, pri ktorých pomer hmotnosti a počtu sedadiel je priaznivejší než u vtedajších štvornápravových vozňoch. Riešením bolo použitie jednonápravových podvozkov typu Rybák, ktoré poskytlo možnosť zabezpečiť u týchto vozňov dvojstupňové vypruženie, charakteristické inak iba pre štvor- a viacnápravové vozne. Nové celokovové vozne prevzali základné rozmerové parametre týchto vozňov (rázvor 9,4 m, dĺžka cez nárazníky 15,65 m). Vedľa vozňov 3. triedy, vyrábaných od roku 1938 bola v období rokov 1940 – 1941 postavená menšia séria 30 vozňov 2. triedy (Be 2-0300 až 2-0329, Ringhoffer a Tatra Kolín) – do tejto série patrí aj predmetný vozeň. Ďalších 90 vozňov postavila vagónka Kolín v rokoch 1947 – 1949 (Be 2-0330 až 2-0389). Skriňa nového vozňa bola zvarená z oceľových plechov a profilov. Vnútorné obloženie stien bolo z perejok alebo z preglejky, obklad stropu bol z preglejky alebo drevovláknitej dosky s bielym náterom, chodbová stena a priečky boli z laťovej preglejky 30 mm hrubej. Vozňová skriňa bola k rámu vozňa prinitovaná. Osvetlenie bolo elektrické 24 V. Vykurovanie vozňa bolo parné nízkotlakové WFR. Od vozňov 3. triedy sa vozne 2. triedy líšili nižším počtom bočných okien, väčšou šírkou oddielov a použitím čalúnených sedadiel s opierkou uprostred (v oddieli 2. triedy bolo miesto iba pre 4 cestujúcich). Dráha 10/2000, str. 34 – 37. Predmetný vozeň obdržal z výroby číslo Be 2-0308, od r. 1957 do r. 1966 niesol označenie Ae 1-4733, dojazdil ako Baa 50 54 24 20 151-3.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky