SK (N)
 

434.128

 

Parný rušeň 434.128/516.0684 (dvojvalcový dvojčitý, pôvodne horský rýchlikový parný rušeň na prehriatu paru s usporiadaním náprav 1´ D a vlečným tendrom, r. v. 1920, výrobca První Českomoravská továrna na stroje v Praze, výrobné číslo 808) predstavuje rušňový rad, ktorý vznikol roku 1917 modernizáciou staršej Gölsdorfovej konštrukcie rušňa radu 170 kkStB (434.0 ČSD), uskutočnenou rakúskym konštruktérom Johannesom Rihoskom, označený radovým označením 270 kkStB. Modernizácia spočívala predovšetkým v uplatnení prehrievača pary a piestových posúvačov (hoci so zachovaním vonkajšieho plnenia parného stroja). V pôvodnej rakúskej úprave s jedným parným dómom prevádzkovalo ČSD 119 rušňov tohto typu, vyrobených lokomotívkami První českomoravská továrna na stroje v Prahe, Floridsdorf, Škoda a Breitfeld-Daněk Slaný v rokoch 1919 - 1922. Ďalšie stroje (434.1120 - 1131) vyrobila v rokoch 1922 - 1923 lokomotívka Breitfeld Daněk Slaný s dvoma parnými dómami spojenými rúrou. Posledných 14 rušňov tohto radu bolo vyrobených v rovnakej lokomotívke ešte v rokoch 1925 - 1926, išlo však o podstatne modernizované stroje s vnútorným vstupom pary do parného stroja. Po roku 1945 bol rad doplnený o 34 rušňov pôvodnej série 270 Rakúskych železníc. Typ sa uplatňoval predovšetkým v nákladnej doprave a napokon i v staničnom posune až do 70. rokov 20. stor. Na Slovensku sa používali predovšetkým v depách Bratislava východ, Nové Zámky, Košice a Leopoldov. Predmetný rušeň niesol pôvodne číslo 270.28, zakrátko však bol preznačený na 434.128. Zrušený bol 12.10.1972 výnosom 20814/72 FMD. Podstatnú časť jeho opravy do vystavovateľného stavu vykonal p. Lumír Kunc v RD Žilina, tietopráce boli ukončené roku 1998. Opravu (najmä kompletizáciu spodku rušňa a rozpohybovanie skorodovaného parného stroja) napokon dokončilo MDC roku 2002. Od 11.11.2003 je rušeň zapožičaný v expozícii Múzea dopravy STM Bratislava.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky