SK (N)
 

433.023

 

Parný rušeň 433.023 (r. v. 1948, výrobca ČKD, výrobné číslo 2420) je dvojvalcový dvojčitý tendrový parný rušeň na prehriatu paru s usporiadaním náprav 1´ D 1´ pre miestne železnice. Reprezentuje vyvrcholenie konštrukčného vývoja medzivojnových rušňov pre miestne železnice radu 423.0. Počas jediného roku 1948 bolo vyrobených 60 kusov týchto rušňov. Na Slovensku bol predmetný rušňový rad po druhej svetovej vojne veľmi rozšírený. Na miestnych železniciach a staničnom posune sa používal až do konca parnej prevádzky na konci 70. rokov. Predmetný rušeň absolvoval TBS dňa 10.5.1948 na trati Vršovice - Poříčany. Jeho prvým pôsobiskom bolo RD Leopoldov. Ku dňu 29.5.1953 bol presunutý do RD Břeclav a v septembri 1968 do LD Brno-dolní. Rušeň 433.023 bol - podobne ako prevažná väčšina rušňov tohto radu - upravený montážou plochej výfukovej dyšny typu Giesel (táto rekonštrukcia sa u predmetného rušňa uskutočnila ku dňu 31.3.1971). Predmetný rušeň bol vyradený dňa 15.6.1977 výnosom 14820/77 FMD a dňa 27.9.1977 odovzdaný Cukrovaru Dunajská Streda. Tu bol na začiatku 80. rokov získaný Fakultným výborom SZM SjF SVŠT. Neskôr bol odovzdaný do zbierkového fondu MDC. V súčasnosti je vystavovateľný rušeň umiestnený v expozícii Spolku Výhrevne Vrútky.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky