SK (N)
 

Zlepšovateľstvo

 
 

ČSD - Vých.dráha-Správa dráhy v Bratislave: Metódy racionalizácie práce. Hodnotová analýza. Bratislava jún 1977

 

Plán tematických úloh pre vynálezcov a zlepšovateľov Košickej dráhy na rok 1961 v odvetví žel.dopravy a prepravy, žel.vozby, žel.trať.hosp., oznam.a zab., zásobovania a odbytu

 

Přehled vynálezů a zlepšovacích návrhů v dopravě. 1982, č. 1

 

Přehled vynálezů, zavedených zlepšovacích návrhů, dokončených vývojových a výzkumných úkolů, normalizace a typizace v dopravě, ,január-február 1968, VÚD

 

Racionalizační činnost ve Střední dráze. Informativní metodická příručka. Olomouc 1975

 

Smernice č. 7 pre organizáciu a riadenie činností v oblasti objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov z 22.mája 1987

 

Smernice pre riadenie a organizáciu vynálezcovstva a zlepšovateľstva vo Východnej dráhe, úč.od 1.1.1984

 

Smernice pre riadenie a organizáciu vynálezcovstva a zlepšovateľstva vo Východnej dráhe, úč.od 1.1.1984

 

Smernice pre riadenie a organizáciu vynálezcovstva a zlepšovateľstva vo Východnej dráhe. ČSD Bratislava 30.3.1988

 

Vyhláška 27, 28 a 29 Úřadu pro vynálezy a objevy. Praha 1986

 

Vzorový zlepšovateľský štatút. Bratislava 1991

 

Zbierka zákonov. Československá socialistická republika. Čiastka 7, Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy z 10.marca 1986 o odmieňaní objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov. Praha 25.04.1986

 

Zlepšovateľský štatút OR Bratislava, pl.od 1.7.1992 (č. 30/92-O 27/4)

 

Zlepšovateľský štatút OR Bratislava, úč.od 1.8.1991. Bratislava 1991 (č. 1265/91- O 27/4)

 

Zlepšovateľský štatút OR Bratislava, úč.od 1.8.1991. Bratislava 1991 (č. 1265/91- O 27/4)

 

Zoznam tematických úloh pre vynálezcov a zlepšovateľov na rok 1954, č. 3585/1954. Bratislava 1954

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky