SK (N)
 

Železničný zemepis, mapy a atlasy

 
 

10 máp - prílohy, žel.siete: ČSR, Praha, Bratislava, SSSR, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko

 

Dopravná mapa Rakúsko-Uhorsko z roku 1903

 

Eisenbahn-Karte des Oesterreichischen Kaiserstaate. Schulser V. 1862

 

Eisenbahn-Routen-Karte von mittel-Europa, 1907

 

Herzfeld, G.: Eisenbahn-Atlas. Uebersichtliche Darstellung und Beschreibung sämmtlicher Eisenbahnen. Deutschlends u. Oesterreich -Ungarns, vom finanziellen Standpunkte aus nach amtlichen Quellen. Hannover 1880. Dotlač 2001

 

Koch, W.- Opitz, C.: Eisenbahn - und Verkehrs - Atlas von Europa. Leipzig, 1925

 

Kopal, K.- Klos, J.: Železničná mapa Československé republiky z r.1931

 

Kopal, K.- Klos, J.: Železniční mapa Československé republiky. 1928, mierka: 1 : 850 000

 

Kopal, K.- Klos, J.: Železniční mapa Československé republiky. MŽ, 1937

 

Mapa - Viedenská okružná dráha, Rakúsko-Uhorsko, cca 1910

 

Panýr, J.: Malý železničný zemepis, 1958

 

Sieť slovenských železníc a automobilových liniek

 

Skrbek, K.: Železniční zeměpis ČSSR. Praha, 1964

 

Skrbek, K.: Železničný zemepis. Nadas Praha 1972

 

Telegrafní a telefonní linky - Riaditeľstvo št.železníc Bratislava, 15.11.1933

 

Železnice Slovenskej republiky. Železničná infraštruktúra.

 

Železnice Slovenskej republiky. Železničná infraštruktúra.

 

Železnice Slovenskej republiky. Železničná infraštruktúra.

 

Železnice Slovenskej republiky. Železničná infraštruktúra.

 

Železničná mapa Rakúsko-Uhorsko. 1897

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky