SK (N)
 

Zbierky rozkazov

 
 

Dodatky k plán. a zúčt. predp. k.k.St.B. - 7 ks (vedenie účt. v návest. dielňach, zúčt. v diel. sl., prov. štatút pre zriadencov a pomoc. zriadencov kkStB, zúčt. a likvidácia popl. pri úmrtí), 1900

 

Erdélyi, B.: Magyar királyi államvasutak Rendeletek tára, p´tfuzet az 1909 évi kiadáshoz, szerkeszti és kiadja, felugyelo. Szeged, 1910

 

I. Dodatok-Sbierka dôležitých výnosov a rozkazov , ktoré vydalo MŽ alebo riad.št.žel.v Bratislave ako doplňky a vysvetlivky k predpisom dopravným a návestným - január 1937

 

II. Anhang zur Sammlung der fur den Amtsbereich der k.k.Österreichischen Staatsbahnen, gültigen bis Ende Juni 1915 hinausgegebenen Zirkularverordnungen und Normalerlässe, Zugforderungsdienst. Band III/Z. Wien 1916

 

II. Anhang zur Sammlung der fur den Amtsbereich der k.k.Österreichischen Staatsbahnen, gültigen bis Ende Juni 1915 hinausgegebenen Zirkularverordnungen und Normalerlässe, Zugforderungsdienst. Band III/Z. Wien 1916

 

Magy. Államvasuti Rendeletek III.- Pénzugy

 

Obežníky. 1931

 

Obežníky. 1932

 

Obežníky. 1933

 

Obežníky. 1935

 

Obežníky. 1936

 

Rozkaz náčelníka dráhy o veciach osobných. 1957 - 1963

 

Rozkazy. 1930

 

Sammlung der bis Schluss des Jahres 1891 herausgaganenenund noch in Kraft stehenden Circular-Verordnungen und Normal-Erlässe betreffend den Zugforderungs und Werkstättendienst, III. Band. Viedeň, 1895

 

Sammlung der für den Amtsbereich der k.k.oesterr. Staatsbahnen giltigen, bis Ende 1898 hinausgegbenen Circular-Verordnungen un Normal-Erlasse, 1898, II. Band, Bau und Bahnerhaltungsdienst. Viedeň, 1899

 

Sammlung der für den Amtsbereich der k.k.oesterr. Staatsbahnen giltigen, bis Ende 1898 hinausgegebenen Circular-Verordnungen und normal -Erlässe. 1900. I. Band - Juridisch-administrativer Dienst, II. Theil. Viedeň

 

Sammlung der für den Amtsbereich der k.k.oesterr. Staatsbahnen, giltigen bis Ende 1898 hinausgeebenen, Circular-Verordnungen und Normal-Erlässe, Einnahmen-Controldienst, VI. Band. Viedeň, 1899

 

Sammlung der für den Amtsbereich der k.k.Öesterreichischen Staatsbahnen gültigen, bis Ende 1910 hinausgegebenen Zirkularverordnungen und Normalerlässe, I. Band, Juridisch-administrativer Dienst. III.Teil. Wien 1911

 

Sammlung der fur den Amtsbereich der k.k.osterr.Staatsbahnen, giltigen, bis Ende 1898 hinausgegebenen Circular-Verordnungen und Normal-Erlässe, III. Band, Zugforderungs und Werkstättendienst. Viedeň, 1899

 

Sammlung der für den Amtsbereich der k.k.Österreichischen Staatsbahnen giltigen, bis Ende Oktober 1909 hinausgegebenen Zirkularverordnungen und Normalerlässe, VII. Band, Finanzieller Dienst. Wien 1909

 

Sammlung der für den Amtsbereich der k.k.Österreichischen Staatsbahnen giltigen, bis Ende Oktober 1909 hinausgegebenen Zirkularverordnungen und Normalerlässe, VII. Band, Finanzieller Dienst. Wien 1909

 

Sammlung der für den Amtsbereich der k.k.Österreichischen Staatsbahnen gültigen, bis Ende 1909 hinausgegebenen Zirkularverordnungen und Normalässe, Juridisch-administrativer Dienst. I.Band - II.Teil. Wien 1911

 

Sammlung der für den Amtsbereich der k.k.Österreichischen Staatsbahnen gültigen, bis Ende 1909 hinausgegebenen Zirkularverordnungen und Normalerlässe, Juridisch-administrativer Dienst. I.Band - II.Teil. Wien 1911

 

Sammlung der für den Amtsbereich der k.k.Österreichischen Staatsbahnen gültigen, bis Ende 1910 hinausgegebenen Zirkularverordnungen und Normalerlässe, I.Band, Juridisch-administrativer Dienst - III.Teil. Wien 1911

 

Sammlung der für den Amtsbereich der k.k.Österreichischen Staatsbahnen gültigen, bis Ende 1910 hinausgegebenen Zirkularverordnungen und Normalerlässe, I.Band, Juridisch-administrativer Dienst - III.Teil. Wien 1911

12

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky