SK (N)
 

Medzinárodné a medzidrážne záležitosti

 
 

Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS), pl.od 1.7.1974

 

Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS), pl.od 1.7.1974

 

Dohoda o mezinárodní železniční přepravě zboží (SMGS), pl.od 1.7.1990

 

Dohoda o mezinárodní železniční přepravě zboží AIM, pl.od 1.5.1985

 

Dohoda o vzájomnom používaní nákladných vozňov v medzinárodnej preprave (RIV),Vydanie Amsterdam, pl.od 1.1.1953

 

Dohody medzi správami SŽ, DRB, Gedob a BMB (ČMD) o úprave žel.premávke cez slov.-nem.št.hranicu. (1940-1944)

 

Dohovor o spoločnom tranzitnom režime. Bratislava, 20.12.1995

 

Dohovor o spoločnom tranzitnom režime. Dohoda o zjednodušení formalít v tovarovom styku. Bratislava 20.12.1995

 

Europäischer Wagenbeistellungsplan (E.W.P.), gültig ab 14.Mai 1950

 

Europäischer Wagenbeistellungsplan (E.W.P.), gültig ab 14.Mai 1950. Ausgabe 8 X 1950

 

Europäischer Wagenbeistellungsplan (E.W.P.), gültig ab 14.Mai 1950. Ausgabe 8 X 1950

 

Europaischer Wagenbeistellungsplan (E.W.P.), gultig ab 15.5.1939. II.Teil, (Abschnitte XIII-XX)

 

Europäischer Wagenbeistellungsplan (E.W.P.), Gultig ab 15.Mai 1935, Časť I.-XI.

 

Europäischer Wagenbeistellungsplan (E.W.P.), Gultig ab 15.Mai 1935, Časť XII.-XVII.

 

Europaischer Wagenbeistellungsplan (E.W.P.), gultig ab 17.5.1943. Teile I.und II.

 

Europäischer Wagenbeistellungsplan (E.W.P.), gültig ab 20. Mai 1951

 

Europäischer Wagenbeistellungsplan (E.W.P.), gültig ab 22. Mai 1955

 

Europäischer Wagenbeistellungsplan (E.W.P.), gültig ab 23. Mai 1954

 

Europaischer Wagenbeistellungsplan (E.W.P.), gultig ab 8.5.1944. Teile I.und II.

 

Europaischer Wagenbeistellungsplan (E.W.P.), gultig ab 8.5.1944. Teile I.und II.

 

Europäischer Wagenbeistellungsplan (E.W.P.), gültig ab 9. Mai 1948

 

Europäischer Wagenbeistellungsplan (EWP), gültig ab 1. Juni 1958

 

Europäischer Wagenbeistellungsplan (EWP), gültig ab 1. Juni 1958. Ausgabe 28.IX.1958

 

Europäischer Wagenbeistellungsplan (EWP), gültig ab 3.Juni 1956

 

Gegenseitiger Brandschaden-Vorsicherungsverband österr.Eisenbahnen,Übereinkommen vom 1.10.1889 samt nachträglichen Abänderungen und Interpretationen. Viedeň, 1903

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky